Bestyrelsesmøde for Thorsborg forsamlingshus og støtteforening 18/5-21

Til stede: Fie, Lotte, Carsten og Maria

Referent: Maria

I enighed har bestyrelsen taget et bevidst valg om at vi ikke laver mange arrangementer, da fremtiden i forhold til COVID-19 stadig er usikker.

Orientering fra Fie:

Thorsborgs konto er i plus, og ser lige pt. fornuftig ud.

Støtteforeningens konto er også i plus.

Ældredans:

Grundet er snarlig sommerferie periode er der først opstart på ældredans til august.

Medlemmer:

På nuværende tidspunkt er der 11 medlemmer i hovedforeningen og 8 medlemmer i støtteforeningen.

Thorsborg sælger ud:

Thorsborg holder et lille loppemarked lørdag d. 28-08-2021 fra 12.00-15.00.

Her vil der blive solgt ud af porcelæn, stole, lysestager ect.

Generalforsamling:

Næste generalforsamling afholdes tirsdag d. 22-06-2021 kl 19.00.

Indkaldelsen hertil vil være at finde på Thorsborgs hjemmeside.

Fie er på valg i hovedbestyrelsen.

Maria og Carsten er på valg i støtteforeningen.

Lotte er på valg som suppleant i støtteforeningen.

Bestyrelsesmøde d. 11/11-2020

Til stede: Fie, Lotte, Carsten, Maria

Orientering fra Fie: Bettina som er suppleant har valgt at trække sig fra bestyrelsen og fra støtteforening af personlige grunde.

Der bliver normalt afhold forsamlingshustræf, hvor alle kommunens huse deltager og taler om hvordan det går. Dette er aflyst, men kommunen tilbyder et telefonmøde i stedet for. Vi har drøftet hvad der skal siges fra os på dette møde, og er kommet frem til vi hovedsageligt må lægge vægt på COVID-19 situationen og de deraf medfølgende udfordringer vi står overfor.

Følgende omstændigheder grundet COVID-19: Thorsborgs banklån er sat i bero. Ældredans er aflyst. Juletræsfesten er aflyst. Nogle private bookinger er aflyst. Økonomi: Grundet de mange aflysninger og derved manglende indtægt er Thorsborgs kontoer pt. i minus.

Bestyrelsesmøde i Thorsborgs hovedforening og støtteforening.

Tirsdag d 10/08-2020

Tilstede: Fie, Bettina, Lotte, Carsten, Maria

Referent: Maria

Orientering fra Fie:

Ældredans er startet op igen. Først gang efter corona nedlukningen deltog 21 til arrangementet, hvilket vi synes er godt. Der satses på der kommer flere næste gang.

Pt. bliver der kun serveret kaffe, da det ellers vil blive en udgift for huset.

Der bliver heller ikke tilbudt mad efterfølgende da der minimum skal være 15 personer til spisning for at det kan løbe rundt rent økonomisk.

Der er god booking af huset i den kommende fremtid.

Pga. corona nedlukningen og den derfor manglende indtægt har vi haft udsat betalingen af vores banklån. Pr. 1/8-2020 er betalingen genoptaget.

Der er kommet afslag fra Faxe kommune samt banken i forbindelse med økonomisk tilskud til toiletterne.

Prisstigning:

Bookninger der foretages efter d. 15/8-2020 vil blive pålagt betaling for forbrug af vand og el. Kilowatt kr. 2,60 Vand inkl. afledning kr. 70 pr. m3

De der allerede nu har booket huset til og med udgangen af 2020 vil ikke skulle betale ekstra.

Kommende arrangementer:

Loppemarked.

Det tidligere planlagte loppemarked blev aflyst pga. nedlukningen. Vi planlægger at afholde det i 2021 i stedet for, formentlig i juni måned.

Bankospil d. 1/11

Dørene åbnes kl. 13.

Spillet varer fra ca. kl. 14-16.30

Vi forsøger os med endnu et bankospil, da der sidst (i 2018) var god opbakning.

Indbydelse hertil kommer snart.

Juletræsfest d. 27/12-2020, kl. 14-16

Vi afholder juletræsfest som planlagt.

Juletræ får vi fra Spjellerup friskole når de er færdige med det.

Bestyrelsesmøde i Thorsborgs hovedforening og støtteforening. Tirsdag d 25/2-2020

Tilstede: Fie, Bettina, Lotte, Maria

Referent: Maria

Hoved foreningens bestyrelse:

Formand: Fie

Næstformand: Lotte

Kasserer/sekretær: Maria

Suppleant: Bettina

Vicevært: Philip Fie har søgt efter en frivillig vicevært og Philip, der bor i byen, har selv meldt sig på opgaven. Græsslåning: Niels Henrik Niels Henrik fortsætter med at stå for vedligeholdelse af disse.

Stor tak til jer begge for jeres frivillige hjælp 🙂

Orientering fra Fie:

En nabo har igen klaget til kommunen over støj fra musik og snak udendørs, i forbindelse med en privat fest afholdt i Thorsborg. Kommunen beder om et møde ang. dette. Fie og Lotte deltager i mødet. Fie vil i morgen den 26/2-2020 aftale en dato med kommunen for dette møde.

Der kommer udskiftning af to toiletter i Thorsborg indenfor nærmeste fremtid, da der er problemer med de eksisterende. Fie har to dage i træk observeret at der ligger store mængder vand på gulvet og håber at udskiftning af toiletterne kan løse problem.

Støtteforeningens bestyrelse:

Formand: Fie

Kasserer: Carsten

Bestyrelsesmedlemmer: Bettina og Maria

Suppleant: Lotte

Arrangementer: René Tuekær har besøgt ældredans, og havde haft en rigtig god oplevelse, hvilket han fortalte i mikrofonen, på dagen 🙂 Tak for besøget.

Kommende arrangementer: Loppemarked d 7/6-2020 kl 10-16 Der planlægges et loppemarked hvor nogle af Thorsborgs ting vil blive sat til salg.

Der er tale om service, stole osv. Samtidig vil vi inviterer kræmmere til at sætte deres egen bod op.

Juletræsfest d 27/12-2020 Efter den gode opbakning fra 2019 vælger vi at give det et forsøg til. Vi håber på ligeså god eller større opbakning fra nærområdet, da stemningen til sidste fest var helt i top…

Referat fra Generalforsamling for Thorsborgs støtteforening torsdag d 13 februar 2020.

1 Valg af dirigent: Niels Henrik Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, med 4 uger, og er derfor beslutningsdygtig.

2 Valg af stemmetællere: Lotte og Tom

3 Formandens beretning: Fie fortæller om 2019 i støtteforeningen. Alkoholbevillingen er fornyet. Det går rigtig godt med at afholde ældredans. Musikeren har spurgt om Thorsborg kunne være interesserede i at afholde ældredans to gange om måneden, i stedet for en. Da han ønskede at stoppe nogle af de steder hvor det kun var ganske få der dansede. Thorsborg takkede ja til en prøveperiode på 3 måneder, og det har vist sig som en succes, Fie og Helle som står for arrangementerne vil gerne fortsætte med at afholde ældredans 2 gange om måneden. Der er kommet 10-12 nye dansere. Som det ser ud lige nu er der mellem 45-50 dansere og 18-22 personer der bliver og spiser. Flere politikere fra lokalområdet har besøgt Thorsborg i forbindelse med ældredansen. Juletræsfesten: Bestyrelsen havde egentlig taget festen af programmet da der tidligere ikke har været særlig god opbakning, men på baggrund af flere opfordringer blev juletræsfesten alligevel holdt og det blev en rigtig god dag, med 60 tilmeldte. Derfor afholdes det igen næste år. I 2019 være et roligt år hvor der ikke blive afholdt så meget andet end de ”faste arrangementer”. Det har frigivet tid til renovering. Formandens beretning er taget til efterretning

4 Regnskab: Regnskabet blev udleveret til alle fremmødte. Regnskabet er gennemgået og fundet i orden af af bilagskontrollanterne. Regnskab godkendt. Regnskabet er flot, og det er tydeligt at ældredansen giver en god indtægt.

5 Indkomne forslag: Ingen forslag

6 Valg til bestyrelsen i støtteforeningen: Fie blev valgt.

7 Valg af suppleanter: Lotte valgt.

8 Valg af bilagskontrollør og bilagskontrollør suppleant: Som bilagskontrollør blev Anette blev valgt. Som bilagskontrollør suppleant blev Niels Henrik blev valgt.

9 Eventuelt: Stor ros til Helle for den fantastiske hjælp hun er i og for Thorsborg.

Referat fra Generalforsamling for Thorsborg forsamlingshus torsdag d 13 februar 2020.

1 Valg af dirigent: Niels Henrik Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, med 4 uger, og er derfor beslutningsdygtig.

2 Valg af stemmetællere: Lotte og Tom

3 Formandens beretning: Fie fortæller om 2019 i Thorsborg forsamlingshus. Der har været travlt med ombygning og renovering. 1. salen, med undtagelse af gulvet er færdiggjort. Køkken er færdigt. Indgangen er malet og gjort i stand med nye møbler. Der er blevet slebet og lakeret gulv i hele den store sal, samt nye vinduer. Alt dette er gjort for sponsor penge, og en kæmpe tak til Faxe kommunes store sponsorater. Næste projekt er de nye toiletter som der ses meget frem til. Der er mange udlejninger til fester. En større virksomhed i byen lejer Thorsborg i længere perioder ad gangen. Spørgsmål til formandens beretning? Der er ingen spørgsmål til Fie, men flere af de fremmødte kommenterer positivt. Formandens beretning er taget til efterretning

4 Regnskab: Regnskabet blev udleveret til alle fremmødte. Regnskabet er gennemgået og fundet i orden af bilagskontrollanterne. Regnskab godkendt. Der er spørgsmål til at der ikke bliver betalt ejendomsskat, hvortil Fie forklarer at der kun skal betales ejendomsskab hvis der er en forpagter i huset. Hvilket Thorsborg jo ikke har.

5 Indkomne forslag: Ingen forslag

6 Valg til bestyrelsen: Maria blev valgt. Lotte blev valgt.

7 Valg af suppleanter: Bettina blev valgt. Der skal i løbet af det næste år arbejdes på at finde endnu en suppleant.

8 Valg af bilagskontrollør og bilagskontrollør suppleant: Som bilagskontrollør blev Niels Henrik blev valgt. Som bilagskontrollør suppleant blev Anette blev valgt.

9 Eventuelt: Stor ros til Fie fra de fremmødte. Hun har gjort et godt stykke arbejde igen i år. En kort snak om det ærgerlige i at det kun er en snæver kreds af mennesker fra lokalområdet der vælger at deltage til denne generalforsamling, og at det er ganske få der tilbyder sig som frivillige til Thorsborgs bestyrelse. Fie der er i kontakt med folk fra andre forsamlingshuse fortæller af det generelt er sådan alle steder.

Bestyrelsesmøde for Thorsborg forsamlingshus og støtteforeningen torsdag d. 9 Januar 2020

Til stede: Fie, Bettina, Maria

Referent: Maria

Generalforsamling 2020: Vi har planlagt at den kommende generalforsamling bliver afholdt torsdag d. 13/2-2020. Fie sørger for rettidig indkaldelse.

Orientering fra Fie: Der er godt gang i udlejningerne af Thorsborg. De kommende måneder er der fortsat mange bookinger. Der er indkøbt 150 nye stole, samt frokost tallerkner, vandglas og kaffekander.

Vemmetofte Stift har sponsoreret 5000kr, som er blevet brugt til indkøb af ny gulvvasker.

Økonomien ser god ud for både hoved – og støtteforeningen.

Aktiviteter i Thorsborg: Vi har i december 2019 afholdt juletræsfest med stor succes. Der var 60 tilmeldinger, hvilket var langt flere end der plejer.. Denne gang var der også opbakning fra enkelte personer fra byen 🙂

Ældredans bliver der afholdt hver 14. dag, med god tilslutning. Det går helt efter planen.

Året 2020: Fie forsøger at søge penge til nye toiletter. Vi håber at dette lykkes så de nye toiletter er klar i løbet af 2020.

Bestyrelsesmøde for Thorsborgs hoved- og støtteforening fredag d. 27/9-2019

Til stede: Fie, Bettina, Maria, Carsten

Referent: Maria

Vi har fået bevilliget 50.000kr til nye vinduer, fra Faxe Kommune. Thorsborg har brug for 9 nye vinduer. Foreningen skal selv betale et ganske lille beløb og så har vi råd til alle disse samt arbejdsløn. Da det er penge vi har, er vinduerne bestilt, og udskiftningen vil være færdig ingen november.

Orientering fra Fie: De sidste 5 udlejninger af huset, har det været til personer der har fået anbefalet Thorsborg fra andre. Vi er meget glade for den positive omtale 🙂

Vi påtænker også at der snarest muligt, vil blive indkøbt et nyt køleskab til baren, inde i den store sal.

Økonomien ser fin ud i begge foreninger.

Dette vil ske i nærmeste fremtid. Aktiviteter i Thorsborg: Fra 1. oktober 2019 vil der være ældredans 2 gange om måneden. I december måned, dog kun én gang. For at det økonomisk kan løbe rundt, skal der være minimum 15 personer til spisning, hver gang. Vi giver det 3 måneders prøvetid, og vil derefter evaluere på, om der skal være ældredans og spisning, én eller to gange om måneden. 

Bestyrelsesmøde d.20.6.19

Bestyrelsesmøde i Thorsborg torsdag d. 20/6-2019 Til stede: Fie, Bettina, Maria Referent: Maria

 Bestyrelsesmøde i Thorsborg torsdag d. 20/6-2019

Til stede: Fie, Bettina, Maria Referent: Maria

Sponsorater: Kommunen har sponsoreret 22000kr til nye lamper. Disse er indkøbt/bestilt, og vil snart blive sat op.

Ældredans: Pt. afholder Thorsborg ældredans én gang om måneden. Musikerne har spurgt om Thorsborg kunne være interesserede i at afholde to gange om måneden da vores beliggenhed er god for mange af de dansende. Vi har takket ja, da Fie og Helle er så søde at ligge en masse frivilligt arbejde i dette projekt. Dette bliver igangsat fra 1. Januar 2020 og vil have en prøveperiode på 3 måneder, for at se om tilslutningen er så stor som vi regner med.

God omtale 🙂 Fie fortæller at vi har fået 2 udlejninger til fester, pga god omtale af huset. Vi er meget glade for at det virker til at vores indsats med køkkenet har båret frugt.

Kommende ”små” projekter: Den gamle opvaskemaskine har været sat til salg flere gange, men er endnu ikke blevet solgt. Derfor er der nu lavet en byttehandel. Vi bytter opvaskemaskinen til en ny port i skuret (denne er ved at falde helt sammen) samt reparation af taget på skuret ( der er huller i taget).

Bestyrelsen har besluttet at shine entréen lidt op, så et par dage i uge 28 er afsat til at få malet. Det vil forhåbentlig give et bedre indtryk når man kommer ind ad døren, da vi lige nu taler om at der ser lidt ”snusket” ud.

Bestyrelsesmøde torsdag d. 24.01.19

Bestyrelsesmøde torsdag d 24 Januar 2019

Til stede: Fie, Bettina, Carsten, Maria

Referent: Maria

Generalforsamling d. 19 Februar 2019 kl 19.00

Formand Fie, er på valg og ønsker genvalg

Støtteforeningens generalforsamling starter kl. 19.30

Alle skal have betalt kontingent for at kunne deltage.

Regnskab Gennemgået og godkendt. Vil blive fremlagt til generalforsamlingen.

Evaluering af året der gik.

Vi må erkende at vi ikke har haft byens opbakning til diverse afholdte arrangementer. Vi forudser at 2019 vil blive ligeledes. Derfor vælger vi at droppe høstfesten. Bankospillet overvejer vi at gentage, hvis vi har de fornødne ressourcer til indsamling af gaver osv. Vi vil genoptage overvejelsen i løbet af året. Juletræsfesten har i år også været afholdt for folk udefra, men vi vil alligevel forsøge at holde det igen i 2019.

Vi påtænker at der kan foredrag eller noget lignende.

Det vil vi ligeså overveje i løbet af året.

1.salen.

Som tidligere nævnt skal 1.salen bruges til de unge mennesker, der måtte have interessen. Vi vil gerne opstarte en madklub hvor vi i den ene uge vil ”øve” os i en ret og uden efter inviterer til fællesspisning hvor vi laver samme ret. For de unge mennesker vil det koste lidt at deltage, og fællesspisningen vil også komme til at koste et mindre beløb.

De nærmere detaljer kommer senere.

Ældredans

Ældredansen er et vigtigt arrangement for Thorsborg. Derfor er vi meget glade for at have fået bekræftet at vi har en musiker-afløser hvis det viser sig at Tom er for syg til at fortsætte. Indtil videre har vi en midlertidig musiker. Men uanset hvad, ved vi nu at ældredans vil kunne fortsætte 🙂