Bestyrelsesmøde for Thorsborg Forsamlingshus


Torsdag d. 28/10-2021 tilstede Carsten, Lotte, Fie og Maria

Valg af referant: Maria

Info fra Fie:


Carsten har valgt at trække sig som kasserer for støtteforeningen og bogholder for hovedforeningen.
Fie har muligvis fundet en ny. Vi afventer om personen er interesseret.
Fie har besluttet at gå på charmeoffensiv i Store Torøje, i håbet om at finde nogle flere der kunne
være interesseret i at være en del af Thorsborg.
Økonomien i både støtteforening og hovedforening ser god ud for tiden.


Fie har holdt møde med de andre foreninger drevet af frivillige. Halvdelen af foreningerne har
mistet halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, indenfor meget kort tid.


Thorsborg har pt. en del udlejninger, fra folk der kommer udefra. Vi hører at Thorsborg er populært
fordi huset har en god størrelse og stadig er billig i forhold til andre steder.


Der er kommet godkendelse af grovkøkkenet.
Det har kostet 3300kr at få det godkendt af kommunen. Vi har haft henstilling da Thorsborg ikke
havde nogle penge. Men nu ser økonomien bedre ud og regningen bliver betalt.
Banken har lavet nye regler for Thorsborg, uden nogen egentlig begrundelse. Nu har Thorsborg ikke
længere nogen kassekredit, men det burde ikke give problemer, da vi aldrig rigtig har haft brugt
den.


Kommende arrangementer:


Ældredans den 10/11, Mortens aften.
Vi har fået 10.000kr i tilskud fra Faxe kommune.
Pengene kommer som et paragraf 79 tilskud.
”Paragraf 79, puljen til forebyggende og aktiverende frivilligt socialt arbejde. (Målgruppe: ældre)”
Ældredansen går tilbage til at være en gang om måneden frem fra hver 14 dag, det blev for hårdt for
Fie og Helle der står for det.


Juletræsfest bliver i år afholdt tirsdag den 28/12-2021 fra kl. 14-16.
Der kommer en invitation inden længe.


Generalforsamling bliver afholdt torsdag den 10/2-2021 kl. 19.00.

Generalforsamling for Thorsborgs støtteforeningen.

Tirsdag d. 22 juni 2021.

 1. Valg af dirigent

Niels Henrik.

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, med 4 uger, og er derfor beslutningsdygtig.

 • Valg af stemmetæller

Anne

 • Formandens beretning

Et par måneder efter sidste generalforsamling, valgte Bettina at trække sig ud af støtteforeningen. Lotte er trådt ind i, og har overtaget Bettinas plads.

Alle arrangementer som har været planlagt siden sidste generalforsamling, er blevet aflyst grundet corona. Det har dog været muligt at få afholdt ældredans et par gange i løbet af året. Det forventes at ældredans starter op igen fra d. 18 august 2021.

 • Godkendelse af regnskab

Regnskabet blev udleveret til alle fremmødte. Regnskabet er gennemgået og fundet i orden af bilagskontrollanterne. Regnskab godkendt.

Støtteforeningen gik, trods mangel på indtægter, ud med positive tal ved årsskiftet.

 • Indkomme forslag

Ingen.

 • Valg til bestyrelsen

Carsten er genvalgt

Maria er genvalgt

Lotte er valgt som suppleant

Annette er valgt til bilagskontrollør

Niels Henrik er valgt til bilagskontrollør suppleant.

 • Eventuelt

Intet.

Generalforsamling for Thorsborg forsamlingshus.

Tirsdag d. 22 juni 2021.

 1. Valg af dirigent

Niels Henrik.

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, med 4 uger, og er derfor beslutningsdygtig.

 • Valg af stemmetæller

Anne

 • Formandens beretning

Fie fortæller om året 2020 i Thorsborgs hovedafdeling.

Et par måneder efter sidste generalforsamling, valgte Bettina at trække sig ud af bestyrelsen. Lotte er trådt ind i, og har overtaget Bettinas plads.

Der er kommet en naboklage, ang. støj fra forsamlingshuset når der holdes fester. Fie har været i dialog med kommunen, som har meddelt til både Fie og naboen, at Thorsborg ikke overtræder nogle regler. Derfor vil der ikke blive gjort mere ved denne, eller ved kommende lignede klager.

Der er blevet udskiftet tre toiletter. To på dametoilettet og et på herretoilettet. De gamle var begyndt at løbe og trængte derfor til udskiftning. 

Der er blevet afholdt ældredans ganske få gange i løbet af året, men der håbes på snarlig genopstart (se referat fra støtteforeningens generalforsamling)

Der har været en enkelt udlejning af forsamlingshuset i 2020.

Fra d. 15 august 2020 kom der prisstigning på leje af forsamlingshuset, i form at betaling for strøm og vand. Der aflæses og tages billeder før og efter udlejning. Er det muligt fratrækkes beløbet fra det indbetalte depositum.         

Juletræsfest, bankospil og loppemarked måtte desværre aflyses grundet corona.

Lige før nytår modtog Thorsborg 15.000kr fra Faxe kommune, som støtte til tabet der har været i forbindelse med corona nedlukning. Thorsborg havde på daværende tidspunkt et underskud på ca. 10.000kr, som blev dækket med pengene fra kommunen.

Faxe kommune har derudover udbetalt 23.000 kr til de forsamlingshuse som havde brug for det. Dette har Thorsborg også modtaget. Kun et forsamlingshus i kommunen har valgt at takke nej til at modtage tilskuddet.

Tilbygningen som bruges til det nye handicap WC og grovkøkkenet, er aldrig blevet    godkendt. Fie har sat gang i processen og der er indhentet den nødvendige hjælp til at få tingene bragt i orden hurtigst muligt. Der er endnu ikke kommet tilbagemelding på om det er godkendt. Derudover er der ingen info at hente om kloakken. Da det er lavet før den nuværende bestyrelses tid, ved vi pt. intet om det.

Thorsborg har nu to frivillige havemænd. En til at slå græs når det trænger, samt en der kommer og fjerner ukrudt osv. op til udlejninger af huset. Bestyrelsen er meget    taknemmelige for den indsats vi modtager fra de to hjælpsomme mænd fra byen 🙂

 • Godkendelse af regnskab

Regnskabet blev udleveret til alle fremmødte. Regnskabet er gennemgået og fundet i orden af bilagskontrollanterne. Regnskab godkendt.

Som omtalt i formandens beretning har der været ganske få indtægter det seneste år, men grundet den ene udlejning og pengene fra kommunen går Thorsborg ud med positive tal. Der har i løbet af året været henstilling på betaling af lånet til banken i fire måneder.

Thorsborg har genoptaget betalingen.

 • Indkomme forslag

Ingen.

 • Valg til bestyrelsen

Fie er blevet genvalgt til formand.

Bettina har trukket sig som suppleant, der er ingen forslag til ny. Bestyrelsen har bemyndigelse til at finde suppleanter.

Niels Henrik er valgt til bilagskontrollør. 

Annette er valgt til bilagskontrollør suppleant.

 • Eventuelt

På trods af den periode vi har stået i grundet corona, ser det stadig fint ud for Thorsborg.

Bestyrelsesmøde for Thorsborg forsamlingshus og støtteforening 18/5-21

Til stede: Fie, Lotte, Carsten og Maria

Referent: Maria

I enighed har bestyrelsen taget et bevidst valg om at vi ikke laver mange arrangementer, da fremtiden i forhold til COVID-19 stadig er usikker.

Orientering fra Fie:

Thorsborgs konto er i plus, og ser lige pt. fornuftig ud.

Støtteforeningens konto er også i plus.

Ældredans:

Grundet er snarlig sommerferie periode er der først opstart på ældredans til august.

Medlemmer:

På nuværende tidspunkt er der 11 medlemmer i hovedforeningen og 8 medlemmer i støtteforeningen.

Thorsborg sælger ud:

Thorsborg holder et lille loppemarked lørdag d. 28-08-2021 fra 12.00-15.00.

Her vil der blive solgt ud af porcelæn, stole, lysestager ect.

Generalforsamling:

Næste generalforsamling afholdes tirsdag d. 22-06-2021 kl 19.00.

Indkaldelsen hertil vil være at finde på Thorsborgs hjemmeside.

Fie er på valg i hovedbestyrelsen.

Maria og Carsten er på valg i støtteforeningen.

Lotte er på valg som suppleant i støtteforeningen.

Bestyrelsesmøde d. 11/11-2020

Til stede: Fie, Lotte, Carsten, Maria

Orientering fra Fie: Bettina som er suppleant har valgt at trække sig fra bestyrelsen og fra støtteforening af personlige grunde.

Der bliver normalt afhold forsamlingshustræf, hvor alle kommunens huse deltager og taler om hvordan det går. Dette er aflyst, men kommunen tilbyder et telefonmøde i stedet for. Vi har drøftet hvad der skal siges fra os på dette møde, og er kommet frem til vi hovedsageligt må lægge vægt på COVID-19 situationen og de deraf medfølgende udfordringer vi står overfor.

Følgende omstændigheder grundet COVID-19: Thorsborgs banklån er sat i bero. Ældredans er aflyst. Juletræsfesten er aflyst. Nogle private bookinger er aflyst. Økonomi: Grundet de mange aflysninger og derved manglende indtægt er Thorsborgs kontoer pt. i minus.

Bestyrelsesmøde i Thorsborgs hovedforening og støtteforening.

Tirsdag d 10/08-2020

Tilstede: Fie, Bettina, Lotte, Carsten, Maria

Referent: Maria

Orientering fra Fie:

Ældredans er startet op igen. Først gang efter corona nedlukningen deltog 21 til arrangementet, hvilket vi synes er godt. Der satses på der kommer flere næste gang.

Pt. bliver der kun serveret kaffe, da det ellers vil blive en udgift for huset.

Der bliver heller ikke tilbudt mad efterfølgende da der minimum skal være 15 personer til spisning for at det kan løbe rundt rent økonomisk.

Der er god booking af huset i den kommende fremtid.

Pga. corona nedlukningen og den derfor manglende indtægt har vi haft udsat betalingen af vores banklån. Pr. 1/8-2020 er betalingen genoptaget.

Der er kommet afslag fra Faxe kommune samt banken i forbindelse med økonomisk tilskud til toiletterne.

Prisstigning:

Bookninger der foretages efter d. 15/8-2020 vil blive pålagt betaling for forbrug af vand og el. Kilowatt kr. 2,60 Vand inkl. afledning kr. 70 pr. m3

De der allerede nu har booket huset til og med udgangen af 2020 vil ikke skulle betale ekstra.

Kommende arrangementer:

Loppemarked.

Det tidligere planlagte loppemarked blev aflyst pga. nedlukningen. Vi planlægger at afholde det i 2021 i stedet for, formentlig i juni måned.

Bankospil d. 1/11

Dørene åbnes kl. 13.

Spillet varer fra ca. kl. 14-16.30

Vi forsøger os med endnu et bankospil, da der sidst (i 2018) var god opbakning.

Indbydelse hertil kommer snart.

Juletræsfest d. 27/12-2020, kl. 14-16

Vi afholder juletræsfest som planlagt.

Juletræ får vi fra Spjellerup friskole når de er færdige med det.

Bestyrelsesmøde i Thorsborgs hovedforening og støtteforening. Tirsdag d 25/2-2020

Tilstede: Fie, Bettina, Lotte, Maria

Referent: Maria

Hoved foreningens bestyrelse:

Formand: Fie

Næstformand: Lotte

Kasserer/sekretær: Maria

Suppleant: Bettina

Vicevært: Philip Fie har søgt efter en frivillig vicevært og Philip, der bor i byen, har selv meldt sig på opgaven. Græsslåning: Niels Henrik Niels Henrik fortsætter med at stå for vedligeholdelse af disse.

Stor tak til jer begge for jeres frivillige hjælp 🙂

Orientering fra Fie:

En nabo har igen klaget til kommunen over støj fra musik og snak udendørs, i forbindelse med en privat fest afholdt i Thorsborg. Kommunen beder om et møde ang. dette. Fie og Lotte deltager i mødet. Fie vil i morgen den 26/2-2020 aftale en dato med kommunen for dette møde.

Der kommer udskiftning af to toiletter i Thorsborg indenfor nærmeste fremtid, da der er problemer med de eksisterende. Fie har to dage i træk observeret at der ligger store mængder vand på gulvet og håber at udskiftning af toiletterne kan løse problem.

Støtteforeningens bestyrelse:

Formand: Fie

Kasserer: Carsten

Bestyrelsesmedlemmer: Bettina og Maria

Suppleant: Lotte

Arrangementer: René Tuekær har besøgt ældredans, og havde haft en rigtig god oplevelse, hvilket han fortalte i mikrofonen, på dagen 🙂 Tak for besøget.

Kommende arrangementer: Loppemarked d 7/6-2020 kl 10-16 Der planlægges et loppemarked hvor nogle af Thorsborgs ting vil blive sat til salg.

Der er tale om service, stole osv. Samtidig vil vi inviterer kræmmere til at sætte deres egen bod op.

Juletræsfest d 27/12-2020 Efter den gode opbakning fra 2019 vælger vi at give det et forsøg til. Vi håber på ligeså god eller større opbakning fra nærområdet, da stemningen til sidste fest var helt i top…

Referat fra Generalforsamling for Thorsborgs støtteforening torsdag d 13 februar 2020.

1 Valg af dirigent: Niels Henrik Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, med 4 uger, og er derfor beslutningsdygtig.

2 Valg af stemmetællere: Lotte og Tom

3 Formandens beretning: Fie fortæller om 2019 i støtteforeningen. Alkoholbevillingen er fornyet. Det går rigtig godt med at afholde ældredans. Musikeren har spurgt om Thorsborg kunne være interesserede i at afholde ældredans to gange om måneden, i stedet for en. Da han ønskede at stoppe nogle af de steder hvor det kun var ganske få der dansede. Thorsborg takkede ja til en prøveperiode på 3 måneder, og det har vist sig som en succes, Fie og Helle som står for arrangementerne vil gerne fortsætte med at afholde ældredans 2 gange om måneden. Der er kommet 10-12 nye dansere. Som det ser ud lige nu er der mellem 45-50 dansere og 18-22 personer der bliver og spiser. Flere politikere fra lokalområdet har besøgt Thorsborg i forbindelse med ældredansen. Juletræsfesten: Bestyrelsen havde egentlig taget festen af programmet da der tidligere ikke har været særlig god opbakning, men på baggrund af flere opfordringer blev juletræsfesten alligevel holdt og det blev en rigtig god dag, med 60 tilmeldte. Derfor afholdes det igen næste år. I 2019 være et roligt år hvor der ikke blive afholdt så meget andet end de ”faste arrangementer”. Det har frigivet tid til renovering. Formandens beretning er taget til efterretning

4 Regnskab: Regnskabet blev udleveret til alle fremmødte. Regnskabet er gennemgået og fundet i orden af af bilagskontrollanterne. Regnskab godkendt. Regnskabet er flot, og det er tydeligt at ældredansen giver en god indtægt.

5 Indkomne forslag: Ingen forslag

6 Valg til bestyrelsen i støtteforeningen: Fie blev valgt.

7 Valg af suppleanter: Lotte valgt.

8 Valg af bilagskontrollør og bilagskontrollør suppleant: Som bilagskontrollør blev Anette blev valgt. Som bilagskontrollør suppleant blev Niels Henrik blev valgt.

9 Eventuelt: Stor ros til Helle for den fantastiske hjælp hun er i og for Thorsborg.

Referat fra Generalforsamling for Thorsborg forsamlingshus torsdag d 13 februar 2020.

1 Valg af dirigent: Niels Henrik Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, med 4 uger, og er derfor beslutningsdygtig.

2 Valg af stemmetællere: Lotte og Tom

3 Formandens beretning: Fie fortæller om 2019 i Thorsborg forsamlingshus. Der har været travlt med ombygning og renovering. 1. salen, med undtagelse af gulvet er færdiggjort. Køkken er færdigt. Indgangen er malet og gjort i stand med nye møbler. Der er blevet slebet og lakeret gulv i hele den store sal, samt nye vinduer. Alt dette er gjort for sponsor penge, og en kæmpe tak til Faxe kommunes store sponsorater. Næste projekt er de nye toiletter som der ses meget frem til. Der er mange udlejninger til fester. En større virksomhed i byen lejer Thorsborg i længere perioder ad gangen. Spørgsmål til formandens beretning? Der er ingen spørgsmål til Fie, men flere af de fremmødte kommenterer positivt. Formandens beretning er taget til efterretning

4 Regnskab: Regnskabet blev udleveret til alle fremmødte. Regnskabet er gennemgået og fundet i orden af bilagskontrollanterne. Regnskab godkendt. Der er spørgsmål til at der ikke bliver betalt ejendomsskat, hvortil Fie forklarer at der kun skal betales ejendomsskab hvis der er en forpagter i huset. Hvilket Thorsborg jo ikke har.

5 Indkomne forslag: Ingen forslag

6 Valg til bestyrelsen: Maria blev valgt. Lotte blev valgt.

7 Valg af suppleanter: Bettina blev valgt. Der skal i løbet af det næste år arbejdes på at finde endnu en suppleant.

8 Valg af bilagskontrollør og bilagskontrollør suppleant: Som bilagskontrollør blev Niels Henrik blev valgt. Som bilagskontrollør suppleant blev Anette blev valgt.

9 Eventuelt: Stor ros til Fie fra de fremmødte. Hun har gjort et godt stykke arbejde igen i år. En kort snak om det ærgerlige i at det kun er en snæver kreds af mennesker fra lokalområdet der vælger at deltage til denne generalforsamling, og at det er ganske få der tilbyder sig som frivillige til Thorsborgs bestyrelse. Fie der er i kontakt med folk fra andre forsamlingshuse fortæller af det generelt er sådan alle steder.

Bestyrelsesmøde for Thorsborg forsamlingshus og støtteforeningen torsdag d. 9 Januar 2020

Til stede: Fie, Bettina, Maria

Referent: Maria

Generalforsamling 2020: Vi har planlagt at den kommende generalforsamling bliver afholdt torsdag d. 13/2-2020. Fie sørger for rettidig indkaldelse.

Orientering fra Fie: Der er godt gang i udlejningerne af Thorsborg. De kommende måneder er der fortsat mange bookinger. Der er indkøbt 150 nye stole, samt frokost tallerkner, vandglas og kaffekander.

Vemmetofte Stift har sponsoreret 5000kr, som er blevet brugt til indkøb af ny gulvvasker.

Økonomien ser god ud for både hoved – og støtteforeningen.

Aktiviteter i Thorsborg: Vi har i december 2019 afholdt juletræsfest med stor succes. Der var 60 tilmeldinger, hvilket var langt flere end der plejer.. Denne gang var der også opbakning fra enkelte personer fra byen 🙂

Ældredans bliver der afholdt hver 14. dag, med god tilslutning. Det går helt efter planen.

Året 2020: Fie forsøger at søge penge til nye toiletter. Vi håber at dette lykkes så de nye toiletter er klar i løbet af 2020.