Bestyrelsesmøde torsdag d. 24.01.19

Bestyrelsesmøde torsdag d 24 Januar 2019

Til stede: Fie, Bettina, Carsten, Maria

Referent: Maria

Generalforsamling d. 19 Februar 2019 kl 19.00

Formand Fie, er på valg og ønsker genvalg

Støtteforeningens generalforsamling starter kl. 19.30

Alle skal have betalt kontingent for at kunne deltage.

Regnskab Gennemgået og godkendt. Vil blive fremlagt til generalforsamlingen.

Evaluering af året der gik.

Vi må erkende at vi ikke har haft byens opbakning til diverse afholdte arrangementer. Vi forudser at 2019 vil blive ligeledes. Derfor vælger vi at droppe høstfesten. Bankospillet overvejer vi at gentage, hvis vi har de fornødne ressourcer til indsamling af gaver osv. Vi vil genoptage overvejelsen i løbet af året. Juletræsfesten har i år også været afholdt for folk udefra, men vi vil alligevel forsøge at holde det igen i 2019.

Vi påtænker at der kan foredrag eller noget lignende.

Det vil vi ligeså overveje i løbet af året.

1.salen.

Som tidligere nævnt skal 1.salen bruges til de unge mennesker, der måtte have interessen. Vi vil gerne opstarte en madklub hvor vi i den ene uge vil ”øve” os i en ret og uden efter inviterer til fællesspisning hvor vi laver samme ret. For de unge mennesker vil det koste lidt at deltage, og fællesspisningen vil også komme til at koste et mindre beløb.

De nærmere detaljer kommer senere.

Ældredans

Ældredansen er et vigtigt arrangement for Thorsborg. Derfor er vi meget glade for at have fået bekræftet at vi har en musiker-afløser hvis det viser sig at Tom er for syg til at fortsætte. Indtil videre har vi en midlertidig musiker. Men uanset hvad, ved vi nu at ældredans vil kunne fortsætte 🙂