Bestyrelsesmøde for Thorsborgs hoved- og støtteforening fredag d. 27/9-2019

Til stede: Fie, Bettina, Maria, Carsten

Referent: Maria

Vi har fået bevilliget 50.000kr til nye vinduer, fra Faxe Kommune. Thorsborg har brug for 9 nye vinduer. Foreningen skal selv betale et ganske lille beløb og så har vi råd til alle disse samt arbejdsløn. Da det er penge vi har, er vinduerne bestilt, og udskiftningen vil være færdig ingen november.

Orientering fra Fie: De sidste 5 udlejninger af huset, har det været til personer der har fået anbefalet Thorsborg fra andre. Vi er meget glade for den positive omtale 🙂

Vi påtænker også at der snarest muligt, vil blive indkøbt et nyt køleskab til baren, inde i den store sal.

Økonomien ser fin ud i begge foreninger.

Dette vil ske i nærmeste fremtid. Aktiviteter i Thorsborg: Fra 1. oktober 2019 vil der være ældredans 2 gange om måneden. I december måned, dog kun én gang. For at det økonomisk kan løbe rundt, skal der være minimum 15 personer til spisning, hver gang. Vi giver det 3 måneders prøvetid, og vil derefter evaluere på, om der skal være ældredans og spisning, én eller to gange om måneden.