Referat fra Generalforsamling for Thorsborg forsamlingshus torsdag d 13 februar 2020.

1 Valg af dirigent: Niels Henrik Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, med 4 uger, og er derfor beslutningsdygtig.

2 Valg af stemmetællere: Lotte og Tom

3 Formandens beretning: Fie fortæller om 2019 i Thorsborg forsamlingshus. Der har været travlt med ombygning og renovering. 1. salen, med undtagelse af gulvet er færdiggjort. Køkken er færdigt. Indgangen er malet og gjort i stand med nye møbler. Der er blevet slebet og lakeret gulv i hele den store sal, samt nye vinduer. Alt dette er gjort for sponsor penge, og en kæmpe tak til Faxe kommunes store sponsorater. Næste projekt er de nye toiletter som der ses meget frem til. Der er mange udlejninger til fester. En større virksomhed i byen lejer Thorsborg i længere perioder ad gangen. Spørgsmål til formandens beretning? Der er ingen spørgsmål til Fie, men flere af de fremmødte kommenterer positivt. Formandens beretning er taget til efterretning

4 Regnskab: Regnskabet blev udleveret til alle fremmødte. Regnskabet er gennemgået og fundet i orden af bilagskontrollanterne. Regnskab godkendt. Der er spørgsmål til at der ikke bliver betalt ejendomsskat, hvortil Fie forklarer at der kun skal betales ejendomsskab hvis der er en forpagter i huset. Hvilket Thorsborg jo ikke har.

5 Indkomne forslag: Ingen forslag

6 Valg til bestyrelsen: Maria blev valgt. Lotte blev valgt.

7 Valg af suppleanter: Bettina blev valgt. Der skal i løbet af det næste år arbejdes på at finde endnu en suppleant.

8 Valg af bilagskontrollør og bilagskontrollør suppleant: Som bilagskontrollør blev Niels Henrik blev valgt. Som bilagskontrollør suppleant blev Anette blev valgt.

9 Eventuelt: Stor ros til Fie fra de fremmødte. Hun har gjort et godt stykke arbejde igen i år. En kort snak om det ærgerlige i at det kun er en snæver kreds af mennesker fra lokalområdet der vælger at deltage til denne generalforsamling, og at det er ganske få der tilbyder sig som frivillige til Thorsborgs bestyrelse. Fie der er i kontakt med folk fra andre forsamlingshuse fortæller af det generelt er sådan alle steder.