Referat fra Generalforsamling for Thorsborgs støtteforening torsdag d 13 februar 2020.

1 Valg af dirigent: Niels Henrik Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, med 4 uger, og er derfor beslutningsdygtig.

2 Valg af stemmetællere: Lotte og Tom

3 Formandens beretning: Fie fortæller om 2019 i støtteforeningen. Alkoholbevillingen er fornyet. Det går rigtig godt med at afholde ældredans. Musikeren har spurgt om Thorsborg kunne være interesserede i at afholde ældredans to gange om måneden, i stedet for en. Da han ønskede at stoppe nogle af de steder hvor det kun var ganske få der dansede. Thorsborg takkede ja til en prøveperiode på 3 måneder, og det har vist sig som en succes, Fie og Helle som står for arrangementerne vil gerne fortsætte med at afholde ældredans 2 gange om måneden. Der er kommet 10-12 nye dansere. Som det ser ud lige nu er der mellem 45-50 dansere og 18-22 personer der bliver og spiser. Flere politikere fra lokalområdet har besøgt Thorsborg i forbindelse med ældredansen. Juletræsfesten: Bestyrelsen havde egentlig taget festen af programmet da der tidligere ikke har været særlig god opbakning, men på baggrund af flere opfordringer blev juletræsfesten alligevel holdt og det blev en rigtig god dag, med 60 tilmeldte. Derfor afholdes det igen næste år. I 2019 være et roligt år hvor der ikke blive afholdt så meget andet end de ”faste arrangementer”. Det har frigivet tid til renovering. Formandens beretning er taget til efterretning

4 Regnskab: Regnskabet blev udleveret til alle fremmødte. Regnskabet er gennemgået og fundet i orden af af bilagskontrollanterne. Regnskab godkendt. Regnskabet er flot, og det er tydeligt at ældredansen giver en god indtægt.

5 Indkomne forslag: Ingen forslag

6 Valg til bestyrelsen i støtteforeningen: Fie blev valgt.

7 Valg af suppleanter: Lotte valgt.

8 Valg af bilagskontrollør og bilagskontrollør suppleant: Som bilagskontrollør blev Anette blev valgt. Som bilagskontrollør suppleant blev Niels Henrik blev valgt.

9 Eventuelt: Stor ros til Helle for den fantastiske hjælp hun er i og for Thorsborg.