Bestyrelsesmøde i Thorsborgs hovedforening og støtteforening.

Tirsdag d 10/08-2020

Tilstede: Fie, Bettina, Lotte, Carsten, Maria

Referent: Maria

Orientering fra Fie:

Ældredans er startet op igen. Først gang efter corona nedlukningen deltog 21 til arrangementet, hvilket vi synes er godt. Der satses på der kommer flere næste gang.

Pt. bliver der kun serveret kaffe, da det ellers vil blive en udgift for huset.

Der bliver heller ikke tilbudt mad efterfølgende da der minimum skal være 15 personer til spisning for at det kan løbe rundt rent økonomisk.

Der er god booking af huset i den kommende fremtid.

Pga. corona nedlukningen og den derfor manglende indtægt har vi haft udsat betalingen af vores banklån. Pr. 1/8-2020 er betalingen genoptaget.

Der er kommet afslag fra Faxe kommune samt banken i forbindelse med økonomisk tilskud til toiletterne.

Prisstigning:

Bookninger der foretages efter d. 15/8-2020 vil blive pålagt betaling for forbrug af vand og el. Kilowatt kr. 2,60 Vand inkl. afledning kr. 70 pr. m3

De der allerede nu har booket huset til og med udgangen af 2020 vil ikke skulle betale ekstra.

Kommende arrangementer:

Loppemarked.

Det tidligere planlagte loppemarked blev aflyst pga. nedlukningen. Vi planlægger at afholde det i 2021 i stedet for, formentlig i juni måned.

Bankospil d. 1/11

Dørene åbnes kl. 13.

Spillet varer fra ca. kl. 14-16.30

Vi forsøger os med endnu et bankospil, da der sidst (i 2018) var god opbakning.

Indbydelse hertil kommer snart.

Juletræsfest d. 27/12-2020, kl. 14-16

Vi afholder juletræsfest som planlagt.

Juletræ får vi fra Spjellerup friskole når de er færdige med det.