Bestyrelsesmøde d. 11/11-2020

Til stede: Fie, Lotte, Carsten, Maria

Orientering fra Fie: Bettina som er suppleant har valgt at trække sig fra bestyrelsen og fra støtteforening af personlige grunde.

Der bliver normalt afhold forsamlingshustræf, hvor alle kommunens huse deltager og taler om hvordan det går. Dette er aflyst, men kommunen tilbyder et telefonmøde i stedet for. Vi har drøftet hvad der skal siges fra os på dette møde, og er kommet frem til vi hovedsageligt må lægge vægt på COVID-19 situationen og de deraf medfølgende udfordringer vi står overfor.

Følgende omstændigheder grundet COVID-19: Thorsborgs banklån er sat i bero. Ældredans er aflyst. Juletræsfesten er aflyst. Nogle private bookinger er aflyst. Økonomi: Grundet de mange aflysninger og derved manglende indtægt er Thorsborgs kontoer pt. i minus.