Generalforsamling for Thorsborg forsamlingshus.

Tirsdag d. 22 juni 2021.

  1. Valg af dirigent

Niels Henrik.

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, med 4 uger, og er derfor beslutningsdygtig.

  • Valg af stemmetæller

Anne

  • Formandens beretning

Fie fortæller om året 2020 i Thorsborgs hovedafdeling.

Et par måneder efter sidste generalforsamling, valgte Bettina at trække sig ud af bestyrelsen. Lotte er trådt ind i, og har overtaget Bettinas plads.

Der er kommet en naboklage, ang. støj fra forsamlingshuset når der holdes fester. Fie har været i dialog med kommunen, som har meddelt til både Fie og naboen, at Thorsborg ikke overtræder nogle regler. Derfor vil der ikke blive gjort mere ved denne, eller ved kommende lignede klager.

Der er blevet udskiftet tre toiletter. To på dametoilettet og et på herretoilettet. De gamle var begyndt at løbe og trængte derfor til udskiftning. 

Der er blevet afholdt ældredans ganske få gange i løbet af året, men der håbes på snarlig genopstart (se referat fra støtteforeningens generalforsamling)

Der har været en enkelt udlejning af forsamlingshuset i 2020.

Fra d. 15 august 2020 kom der prisstigning på leje af forsamlingshuset, i form at betaling for strøm og vand. Der aflæses og tages billeder før og efter udlejning. Er det muligt fratrækkes beløbet fra det indbetalte depositum.         

Juletræsfest, bankospil og loppemarked måtte desværre aflyses grundet corona.

Lige før nytår modtog Thorsborg 15.000kr fra Faxe kommune, som støtte til tabet der har været i forbindelse med corona nedlukning. Thorsborg havde på daværende tidspunkt et underskud på ca. 10.000kr, som blev dækket med pengene fra kommunen.

Faxe kommune har derudover udbetalt 23.000 kr til de forsamlingshuse som havde brug for det. Dette har Thorsborg også modtaget. Kun et forsamlingshus i kommunen har valgt at takke nej til at modtage tilskuddet.

Tilbygningen som bruges til det nye handicap WC og grovkøkkenet, er aldrig blevet    godkendt. Fie har sat gang i processen og der er indhentet den nødvendige hjælp til at få tingene bragt i orden hurtigst muligt. Der er endnu ikke kommet tilbagemelding på om det er godkendt. Derudover er der ingen info at hente om kloakken. Da det er lavet før den nuværende bestyrelses tid, ved vi pt. intet om det.

Thorsborg har nu to frivillige havemænd. En til at slå græs når det trænger, samt en der kommer og fjerner ukrudt osv. op til udlejninger af huset. Bestyrelsen er meget    taknemmelige for den indsats vi modtager fra de to hjælpsomme mænd fra byen 🙂

  • Godkendelse af regnskab

Regnskabet blev udleveret til alle fremmødte. Regnskabet er gennemgået og fundet i orden af bilagskontrollanterne. Regnskab godkendt.

Som omtalt i formandens beretning har der været ganske få indtægter det seneste år, men grundet den ene udlejning og pengene fra kommunen går Thorsborg ud med positive tal. Der har i løbet af året været henstilling på betaling af lånet til banken i fire måneder.

Thorsborg har genoptaget betalingen.

  • Indkomme forslag

Ingen.

  • Valg til bestyrelsen

Fie er blevet genvalgt til formand.

Bettina har trukket sig som suppleant, der er ingen forslag til ny. Bestyrelsen har bemyndigelse til at finde suppleanter.

Niels Henrik er valgt til bilagskontrollør. 

Annette er valgt til bilagskontrollør suppleant.

  • Eventuelt

På trods af den periode vi har stået i grundet corona, ser det stadig fint ud for Thorsborg.