Generalforsamling for Thorsborgs støtteforeningen.

Tirsdag d. 22 juni 2021.

  1. Valg af dirigent

Niels Henrik.

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, med 4 uger, og er derfor beslutningsdygtig.

  • Valg af stemmetæller

Anne

  • Formandens beretning

Et par måneder efter sidste generalforsamling, valgte Bettina at trække sig ud af støtteforeningen. Lotte er trådt ind i, og har overtaget Bettinas plads.

Alle arrangementer som har været planlagt siden sidste generalforsamling, er blevet aflyst grundet corona. Det har dog været muligt at få afholdt ældredans et par gange i løbet af året. Det forventes at ældredans starter op igen fra d. 18 august 2021.

  • Godkendelse af regnskab

Regnskabet blev udleveret til alle fremmødte. Regnskabet er gennemgået og fundet i orden af bilagskontrollanterne. Regnskab godkendt.

Støtteforeningen gik, trods mangel på indtægter, ud med positive tal ved årsskiftet.

  • Indkomme forslag

Ingen.

  • Valg til bestyrelsen

Carsten er genvalgt

Maria er genvalgt

Lotte er valgt som suppleant

Annette er valgt til bilagskontrollør

Niels Henrik er valgt til bilagskontrollør suppleant.

  • Eventuelt

Intet.