Bestyrelsesmøde for Thorsborg Forsamlingshus


Torsdag d. 28/10-2021 tilstede Carsten, Lotte, Fie og Maria

Valg af referant: Maria

Info fra Fie:


Carsten har valgt at trække sig som kasserer for støtteforeningen og bogholder for hovedforeningen.
Fie har muligvis fundet en ny. Vi afventer om personen er interesseret.
Fie har besluttet at gå på charmeoffensiv i Store Torøje, i håbet om at finde nogle flere der kunne
være interesseret i at være en del af Thorsborg.
Økonomien i både støtteforening og hovedforening ser god ud for tiden.


Fie har holdt møde med de andre foreninger drevet af frivillige. Halvdelen af foreningerne har
mistet halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, indenfor meget kort tid.


Thorsborg har pt. en del udlejninger, fra folk der kommer udefra. Vi hører at Thorsborg er populært
fordi huset har en god størrelse og stadig er billig i forhold til andre steder.


Der er kommet godkendelse af grovkøkkenet.
Det har kostet 3300kr at få det godkendt af kommunen. Vi har haft henstilling da Thorsborg ikke
havde nogle penge. Men nu ser økonomien bedre ud og regningen bliver betalt.
Banken har lavet nye regler for Thorsborg, uden nogen egentlig begrundelse. Nu har Thorsborg ikke
længere nogen kassekredit, men det burde ikke give problemer, da vi aldrig rigtig har haft brugt
den.


Kommende arrangementer:


Ældredans den 10/11, Mortens aften.
Vi har fået 10.000kr i tilskud fra Faxe kommune.
Pengene kommer som et paragraf 79 tilskud.
”Paragraf 79, puljen til forebyggende og aktiverende frivilligt socialt arbejde. (Målgruppe: ældre)”
Ældredansen går tilbage til at være en gang om måneden frem fra hver 14 dag, det blev for hårdt for
Fie og Helle der står for det.


Juletræsfest bliver i år afholdt tirsdag den 28/12-2021 fra kl. 14-16.
Der kommer en invitation inden længe.


Generalforsamling bliver afholdt torsdag den 10/2-2021 kl. 19.00.