Forretningsorden for Støtteforeningen

Forretningsorden gældende fra 17. maj 2016

Hvor, hvornår og hvordan.

Der afholdes i den første tid møde hver anden måned, første gang d. 19/7-2016 kl. 19.00 i Thorsborg Forsamlingshus anden gang d.

Bestyrelsen udbetaler efter ansøgning og kan således udbetales, såfremt der er penge i foreningen, 2 gange årligt, henholdsvis i maj og november.

Bestyrelsen for Thorsborg Forsamlingshus skal ansøge skriftligt til støtteforeningens bestyrelse.

Støtteforeningen opretter bankkonto.