Referat Støtteforeningen 17 maj. 2016

Referat for bestyrelsesmøde i støtteforeningen 17. maj 2016

Efter generalforsamling d. 10 maj 2016 blev nedenstående valgt ifølge referat.

Fie Watson Hansen

Bjarne Friis

Carsten Hansen

Christian Jacobsen

Dagsorden.

Valg af Formand.

Valg af Kasserer.

Valg af sekretær.

Medlemsgebyr ansættelse

____________________________________________________________________________________

Formandsposten Fie Watson Hansen

Kasererposten Carsten Hansen

Sekretærposten Carsten Hansen

Bestyrelsesmedlem Bjarne Friis

Supleantposten Christian Jacobsen

Bestyrelsen har besluttet at medlemsgebyret for 2016 udgør kr. 100 pr. medlem.

Medlemsliste føres fra nr. 1 og opefter

Opkrævning af medlemsgebyr sker straks efter at bankkontoen er oppe at køre.

Referat for generalforsamlingen godkendt.

Støtteforeningens email: stoetteforeningen@thfo.dk