Referat Forsamlingshuset d. 3 jul. 2017

Bestyrelsesmøde i Thorsborg mandag d 3/7-2017

Til stede: Fie, Bettina, Maria

Informationer fra formanden:

Thorsborg har modtaget et klagebrev, i forhold til festerne der er blevet afholdt det sidste stykke tid. Vi har drøftet indholdet af denne klage og sender svar retur i dag.

Håndværkeren Tim, der har arbejdet i Thorsborg sender forhåbentlig snart en regning, så det kan blive betalt.

Vi har fået opsnuset at årsagen til vi ikke får penge fra diverse fonde, er fordi de ikke tror på Thorsborgs fortsatte overlevelse, pga manglende opbakning fra lokalbefolkningen.

Thorsborgs konto ser fornuftig ud.

Arrangementer i Thorsborg:

Alle fester der holdes i Thorsborg, skal betale leje af huset.

Priserne på leje af Thorsborg er besluttet på et tidligere bestyrelsesmøde og bliver derfor ikke ændret.

Den første onsdag i hver måned indbyder Thorsborg til fællesspisning i forbindelse med ældredansen. Prisen for mad er 95kr pr. mund og der skal tilmeldes til Helle mandagen inden arrangementet på telefon: 41172918.

Den 7 november 2017, er der vælgermøde i Thorsborg hvor flere politikerer vil stille op. Vi håber på talstærk opbakning. Se mere på Thorsborgs hjemmeside eller i infoboksen der hænger på huset.

Kåre Johannesen kommer igen den 22 november fra kl. 19-21. Se mere på Thorsborgs hjemmeside.

Indbydelser til årets høstfest bliver snart hængt op rundt omkring. Vi håber i har lyst til at støtte huset, med jeres deltagelse. Og er også på hjemmeside

Beslutninger taget på dagens møde:

Vi vælger at bruge de moderne medier (hjemmeside og Facebook) samt boksen ved indgangen til Thorsborg, til orientering i forhold til hvad der sker i huset.

Vi har fået en henvendelse fra Key2fitness faxe, der spørger om vi vil reklamere for Thorsborg på deres skærm i fitness centeret. Vi har besluttet at spare pengene, og i stedet bruge dem på ombygningen af huset. Når huset er færdigt, vil vi igen tage stilling til muligheden for at reklamere.

Bestyrelsen har besluttet, at udbetale de efter skattelovgivningen skattefrie godtgørelser, til bestyrelsens medlemmer.

Frivilligt arbejde:

En frivillig mand har meldt sig til at lave en boks til gasflasker, så de ikke står frit fremme. Dette vil ske i nærmeste fremtid.

Der er frivillige der har meldt sig til at give en hånd med ombygningen på 1. sal. Vi kan stadig godt bruge flere hænder. De der kan/vil hjælpe må meget gerne give besked på Thorsborgs mailadresse som er følgende: Thorsborg@thfo.dk

I forhold til arrangementer der holdes i Thorsborg, ser vi fra gang til gang hvor mange frivillige vi har brug for. Det er vigtigt for os at pointerer, at hvis man melder sig som frivillig, deltager man i alt arbejde fra start til slut. Det betyder alt fra opsætning af borde og stole, til oprydning. Man vil ikke kunne forvente at deltage i arrangementerne, på lige fod med de betalende gæster.