Referat Forsamlingshuset d. 15 mar. 2016

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Thorsborg tirsdag d. 15. marts 2016

Til stede: Fie, Christian, Tom, Stine, Niels, Bettina, Maria.
Ingen afbud.

1. Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning
– Der er lavet nye nøgler til Thorsborg, som er udleveret til bestyrelsesmedlemmerne, som alle har skrevet under på modtagelsen.
– Thorsborgs bankkonto er midlertidig lukket, indtil der bliver underskrevet på div. papirer, hvilket vil ske hurtigst muligt.
– Fie har lavet en aftale med byens rengøringsfirma 3×65, De er bestilt til at komme efter hver fest som er booket i nærmeste fremtid. Fie har fået det arrangeret sådan at de gør rent efter den tidligere fest, og samtidig gør rent til den kommende fest, så vi er sikre på at aflevere et rent lokale.
– Niels har været i kontakt med forsikringsselskabet Husejernes forsikring Alex Rzenno. De laver normalt ikke den slags forsikringer som vi har brug for, men de har lovet at finde ud af noget sammen med Niels.
– Thorsborg får nu strøm fra Fyns el d. 15 maj 2016, og sparer derved ca. 18 øre pr. kwh.
– Nyt telefonnummer til Thorsborg står på opslagstavlen, og findes også på hjemmesiden.

2. Orientering fra Fie
– Opvaskemaskinen er blevet lavet og efterset. Der er indkøbt ny sæbe.
– Der er kommet tilbud på nye døre og vinduer i Thorsborg, på 148.000kr . Vi er enige om at indhente flere tilbud inden vi siger ja til noget.
– Thorsborg har været tæt på at løbe tør for gas. Fie har sørget for en midlertidig løsning, og – Christian vil bytte de tomme gasflasker til fyldte. Thorsborg har en regning hos HF butikken, som bliver betalt dags dato.
– Fie har lavet et samarbejde med købmanden i Lyderslev. Der skal så vidt muligt handles ind der. Helle der stadig laver mad til arrangementer har også fået besked på at handle ind der.

3. Hjemmeside
Fie fortæller kort om hvad der er sket på hjemmesiden indtil nu. Den er ikke helt færdig, men den er godt på vej.

4. Regnskab
Niels orienterede om regnskabet for 2014 -2015

5. Indkaldelse til støtteforeningens generalforsamling
I støtteforeningens vedtægter står der, at der kun skal indkaldes igennem avisen senest 14 dage før. Bettina der er formand for støtteforeningen, har fået til opgave at sørge for det.

6. Hvad gør vi fremadrettet?
– Den 1. tirsdag og den 1. torsdag i hver måned skal der sættes borde og stole frem/væk. Tom og Christian er torv holder, så vi alle hjælper til med at få det gjort.
– Tom kender muligvis nogen der vil leje huset til et zumba hold, han undersøger det nærmere.

7. Udlejning af Thorsborg
Vi har besluttet at ændre lidt på priserne. Samtidig skal der strammes op omkring regler/tidspunkter for udlejninger,
1000 kr. i depositum betales for er reservere huset, og lejen skal være betalt inden nøglen kan udleveres
Dette er inkl. slutrengøring,
For alle slags arrangementer gælder følgende regler for rengøring før aflevering.

Ryd venligst op, også udenfor, dette gælder også cigaretskodder og lignende, så som flasker, dåser og andet skrald.
Al service skal være vasket og stillet på plads.
Alle borde skal tørres af.
Alle borde og stole sættes på plads.
Alle lysestager skal være rengjort.
Alle gulve skal fejes.
Alle skraldespande skal tømmes.
Alle tomme flasker og dåser og anden emballage skal medtages.
Alle vinduer skal være lukket.
Alle døre skal være låst.

Lejer skal overholde disse regler, for at få hele depositummet retur.
Lørdag fra kl. 8.00 til søndag kl. 8.00 pris 2300 kr.
Weekendtilbud, fra fredag kl. 16 til søndag kl. 14 koster 2900.
Hverdage efter kl.17.00 såkaldt ”mødeaktivitet” koster 100 kr. pr. påbegyndt time.
På hverdage til børnefødselsdage, begravelser og lign. 1000 kr.

8. Eventuelt.
– Snak omkring rygning i Thorsborg – vi beslutter intet på mødet i dag.
– Thorsborg ejer den uasfalterede p plads, der tit står under vand. Christian kender muligvis en der har en slamsuger som kan hjælpe. Buske/træer omkring p pladsen er kommunens.
– Den planlagte arbejdsdag i Thorsborg lørdag d 9 april er ramt af flere afbud. Vi har aftalt at de der har muligheden, dukker op og giver en hånd, resten laver noget når de har tid en anden dag. Stine og Maria står for den lille sal.
Dog skal det hele være i orden senest den 16 april.
– Maria indskriver medlemsliste. På sigt vil det være smart at have mailadresser med på denne liste.