Referat Ekstraordinær Generalforsamling d. 19 sep. 2017

Ekstra ordinær generalforsamling i Thorsborg

tirsdag d. 19/9-2017

7 fremmødte medlemmer

3 bestyrelses medlemmer (Fie, Bettina,Maria)

1 stemme-fuldmagt fra medlem af bestyrelsen (Carsten)

Ordstyrer: Niels Henrik

Referent: Maria

Stemmetæller: Christian

Den ekstra ordinære general forsamling er lovligt indvarslet.

Generalforsamlingen har ét punkt, som er BANKLÅN.

Formand, Fie Watson forklarer at der i dag er indkaldt til ekstra ordinær general forsamling fordi bestyrelsen ønsker at høre medlemmernes mening, samt have opbakning fra lokalområdet til denne beslutning, selvom det ifølge vedtægterne ikke står som et krav.

Bestyrelsen har haft flere møder med sparekassen Sjælland i forbindelse med bankskifte fra Nordea, da de ikke var samarbejdsvillige. Ved møderne i sparekassen Sjælland er der også blevet talt om et banklån på 200.000 kr. til bla. renovering af køkkenet. Dette lån er Thorsborg blevet godkendt til. Både banken og kommunen har gennemset regnskaber og er enige om at Thorsborg sagtens vil kunne magte et lån som dette. Kommunen havde givet grønt lys for kommunegaranti, men da banken ikke fandt det nødvendigt, er der udmeldt til kommunen at vi ikke har behovet denne gang.

Rent praktisk er der tale om at banken skal have pant i Thorsborg på 250.000kr. Derudover vil lånet koste 1650 kr. pr. måned i 16 år. 3 måneder og 2 dage. Renten er på 6,5%. Hvis vi takker ja til lånet vil der på Thorsborgs konto indgå 188.865 kr.

Hvis Thorsborg kan og vil, er der mulighed for at indbetale ekstra på lånet løbende.

Fie orienterer om at der allerede nu er indkøbt diverse inventar til køkkenet, så lånet vil gå til den håndværksmæssige del af renoveringen. Bestyrelsen mener derfor at de 200.000 kr kan række langt.

Der stemmes ved håndsoprækning, og alle tilstedeværende stemmer for forslaget.

Forslaget er hermed vedtaget og bestyrelsen vil give banken besked hurtigst muligt.