Referat Forsamlingshuset 9 jan. 2018

Bestyrelsesmøde i Thorsborg.

Tirsdag d. 9 Januar 2018.

Til stede: Fie, Bettina og Maria

Referent: Maria

Det er længe siden vi sidst har holdt et bestyrelsesmøde, da vi løbende har taget diverse planlægninger og små-beslutninger over telefonen. Ingen af os har derfor følt behov for et møde,

før nu.

Opfølgning fra 2017:

I 2017 fik vi sat gang i følgende

Renovering af køkken og 1. salen.

Fået en god opstarts samtale ang. banko spil med banko Carl.

Søgt diverse sponsorater

Holdt nogle gode arrangementer/fester sammen med støtteforeningen.

Vi har fået hjælp fra en kær nabo til at male sokkel på huset og at lave huller i betonen i kælderen, så hvis der skulle komme vand i kælderen igen, kan det løbe væk, frem for at ødelægge huset!

Vi har et ønske om at vores høstfest og juletræsfest skal blive en fast del af vores fester i kalender, fra år til år.

Alt i alt mener vi det har været et godt år, med en del tiltag der gerne skulle gavne huset.

Hvad vil vi i 2018?:

Den påbegyndte renovering har en klar første prioritet. Køkkenet er af håndværkeren lovet færdigt sidst i februar.

Vi vil afholde bankospil med banko Carl.

Holde en høstfest. Datoen er ved at blive diskuteret, vi melder ud hurtigst muligt.

Juletræsfest på gammeldags manér, d. 29/12

Lørdag d. 20 Januar afholder vi arbejdsdag i Thorsborg, hvor vægge og lofter skal rives ned på 1.salen. Vi lejer en container så vi samtidig med nedrivningen kan smide affaldet ud.

Der vil blive lavet en form for kasse udendørs til gasflasker. Da det laves af en murer, kunne tanken måske være at mure det op 🙂

Vores ”gamle” opvaskemaskine var sat til salg og næsten solgt til prisen, da køberen måtte afbryde. Så den er til salg igen.

Arbejdsdage:

Vi ved at de fleste gerne vil modtage en form for belønning for frivilligt arbejde. Derfor har vi besluttet følgende:

Deltagelse i én arbejdsdag, fra start til slut, udløser et stk. fribillet pr. person til den kommende høstfest! 🙂

Økonomi og sponsorater:

Der er på nuværende tidspunkt en rigtig god økonomi i både bestyrelsen og i støtteforeningen.

Vi har søgt kommunen om 3 nye og større varmepumper til den store sal. Går det igennem, er tanken at de nuværende varmepumper i salen, flyttes til toilet, køkken og 1. sal.

Vi har søgt en sum penge hos Nordea – hvorpå vi også afventer svar.

Generalforsamling 2018:

Det bliver i år d 8 marts 2018. Der vil komme indbydelse ud på blandt andet Thorsborg hjemmeside, huske at tjekke op på info på indbydelsen.

Der skal være betalt kontingent, hvis man ønsker at have stemmeret.

Evt:

Stolene fra Toksværd Samlingshus, er ikke glemt. Vi afventer at ejeren af samlingshuset skal indkøbe nye stole til deres eget hus. Tusind tak for donationer hertil 🙂

Stor tak til alle der har givet en hånd i løbet af 2017 – vi har sat utrolig stor pris på jer 🙂