Referat Generalforsamling Støtteforeningen 8 mar. 2018

Generalforsamling for Thorsborgs Støtteforening

Torsdag d 8 Marts 2018

Fremmøde: 10 personer er mødt op, inkl. bestyrelsen.

Valg af ordstyrer: Niels Henrik.

Niels Henrik byder velkommen. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt med 4 ugers varsel, via mail og hjemmeside. Derved er generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Valg af stemmetællere: Helle og Carsten.

Formandens beretning: Fie fortæller at der er afholdt 12 gange ældredans i 2017, der er mellem 35 og 48 dansende gæster. Fie kunne godt ønske sig at der kom 10 til, men mener at de kommer stille og roligt, da ældredansen har rigtig god succes og bliver positivt omtalt mange steder.

Ca. halvdelen af danserne bliver og spiser aftensmad, kokkereret af Helle og Fie.

Gæsterne der fortæller om deres oplevelse af at deltage til ældredans er, hyggeligt socialt samvær, med god mad, kaffe og kage og masser af god motion. Stemningen er i top, og der er plads til sjov og ballade.

I 2018 deltog borgmesteren til en ældredans. Han var meget imponeret!

Fie havde lavet balkort til ham, så der stod kvinder og ventede på en dans. Det havde været en rigtig god og sjov dag for alle. Hvor også de dansende gæster havde mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren.

Faxe Bugten var til stede samme dag, og lavede en rigtig flot forside på avisen omhandlende ældredans i Thorsborg.

Der har været afholdt en forårsfest med 56 gæster og en efterårsfest med 49 gæster, et ok fremmøde.

Der har ligeledes været afholdt juletræsfest, hvor Fie havde fået mange sponsorater. Blandt andet fra Meny i Rønnede, Super Brugsen i Karise, Lægårdes camping, Vemmestofte kloster osv.

Desværre deltog kun én familie fra byen, resten af gæsterne var udefrakommende.

I 2018 forsøger bestyrelsen at holde juletræsfest mellem jul og nytår i stedet for, for at se om det kan lokke flere til.

Poul Arne der indtil nu har været julemand, er ikke sikker på om han kan i 2018, vi leder derfor efter andre frivillige. (Der blev til generalforsamlingen, fundet en eventuelt mulig løsning)

Derudover har der været afholdt Bankospil, clairvoyance, Kåre Johannesen.

Flere positive tilbagemeldinger fra de fremmødte på generalforsamlingen, om de gode arrangementer der har været afholdt i 2017.

Regnskab: Støtteforeningen er ikke lagt op til at stifte gæld, derfor er økonomien positiv. Der er et fint overskud.

Ældredansen er en stor post i regnskabet, og bestyrelsen vil derfor meget gerne fortsætte med det månedlige arrangement. Takket være Helle der laver skøn mad, er der mange der bliver og spiser med, hvilket også giver en ekstra indtjening på dagen. Helle er desuden dygtig til at handle ind, så der ikke mangler noget, men der samtidig heller ikke er alt for meget i overskud.

Regnskabet er godkendt.

Kontingent: Kontingentet er på 100 kr pr. person, og forbliver således.

Indkomne forslag: Forslaget er udsendt på forhånd til støtteforeningens medlemmer. Forslaget er en tilføjelse og handler om hvem der står til økonomisk ansvar.

Forslaget er godkendt, og bliver indførst i støtteforeningens vedtægter som §7.

Valg af bestyrelse: Fie er på valg – genvalgt

Bjarne der tidligere var i støtteforeningen har valgt at trække sig. Bettina er foreslået til at træde ind i støtteforeningen.

Bettina er valgt.

Maria bliver foreslået som suppleant til støtteforeningen.

Maria er valgt.

Valg af bilagskontrollant:

Bilagskontrollant: Annette på valg – genvalgt.

Bilagskontrollant suppleant: Niels Henrik på valg – genvalgt.