Referat Støtteforeningen 1 mar. 2018

Bestyrelsesmøde i Thorsborgs støtteforening

Torsdag d. 1 Marts 2018

Til stede: Fie og Carsten

Referent: Carsten

Generalforsamling 2018:

Der er et forslag til en ændring i vedtægterne. Dette forslag går på at tilføje en paragraf.

Forslaget samt regnskabet bliver sendt ud til alle der har betalt kontingent til støtteforeningen, så der er mulighed for gennemlæsning inden generalforsamlingen.

Fie er på valg og ønsker genvalg.

Støtteforeningen mangler et medlem, og Bettina er foreslået.