Bestyrelsesmøde d. 10 april 2018

Bestyrelsesmøde i Thorsborg.

Tirsdag 10 April 2018.

Til stede: Fie, Bettina og Maria

Referent: Maria

Køkken/Budget/Carsten:

Køkkenet er godt på vej til at blive færdigt, der mangler de sidste småting, som vil blive lavet i løbet af de næste par dage. På nuværende tidspunkt er der brugt lidt over 113.000kr, der skal indkøbes de sidste ting og betales et par regninger, så alt i alt forventer vi at den samlede omkostning bliver på lige omkring 120.000kr.

Carsten er ikke længere bilagsfører for Thorsborg bestyrelse, Fie har overtaget.

Første salen:

Første salen vil blive lavet af håndværkere for 107.000kr.

Derefter vil der mangle spartling og maling af loft og vægge, samt gulv. Bestyrelsesmedlemmerne beslutter at vi selv vil lave de ting. Når håndværkeren er færdig vil vi fordele opgaverne imellem os.

Arbejdet af håndværkeren starter 1/5-2018, og forventes udført på ca 3 uger.

Første salen skal stå færdig senest 1/7-2018.

Vejvisningsskilte:

Vi har fået tilsagn til 3 skilte, der vil komme til at koste 2000kr pr stk. Vi beslutter at udskyde indkøbet af disse til efter sommeren.

Arrangementer i huset:

Planerne om bankospil med banko Carl i spidsen, er droppet. Det vil blive et alt for stort arbejde i forhold til det forholdsvis lille overskud vi ville få ud af det.

I stedet for, planlægger vi at holde et bankospil i Thorsborg, med sponsorerede gaver fra Meny.

Vi forsøger om vi kan afholde banko i efteråret.

Lejen når man sad i bestyrelsen?:

I vores valgperiode har vi aftalt at man må bruge Thorsborg hvis det er ledigt.

Betalende lejere vil altid have fortrinsret.

Planlagt nogen ny møde dato:

Vi holder fremover møde hver 3. måned, i den først kommende uge.

Næste møde er aftalt til tirsdag d 3/7-2018, kl. 19 i Thorsborg.

Budget:

Nye varmepumper til den store sal bliver sat op så snart der er mulighed for det, i forhold til udlejninger. Vi har hertil fået 35.000kr i tilskud, det resterende beløb betales af støtteforeningen.

Eventuelt:

Fie arbejder videre på at blive projektleder på det børn/unge projekt vi påtænker at opstarte når første salen er færdig.