Bestyrelsesmøde søndag d. 10.06 2018

Bestyrelsesmøde i Thorsborg.

Søndag d 10.06. 2018.

Til stede: Fie, Bettina og Maria

Referent: Maria

Generelt om Thorsborg:

Der bliver hængt et opslag op i køkkenet ang. oprydning og rengøring af huset, så alle lejere kan se præcis hvad der skal være i orden inden huset afleveres tilbage.

I forbindelse med en udlejning af huset, har en nabo klaget til kommunen pga. støjgener.

Thorsborg skal give et svar på denne klage, til kommunen, hvor vi giver en redegørelse for vores oplevelse.

Fie skriver denne redegørelse, og får sendt den af sted.

Fremtiden i Thorsborg:

1.salen skal nu istandsættes. Bestyrelsen går i gang med at spartle, sætte filt op og male. Da vi skal gøre det hele selv, er frivillige mere end velkomme til at give en hånd med.