Generalforsamling for både Thorsborg Forsamlingshus og Støtteforeningen.

Der indkaldes hermed til generalforsamling torsdag d. 13 februar 2020 med start kl. 19.30

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Formandens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Indkomme forslag
  6. Valg til bestyrelsen

            Maria er på valg ( ønsker ikke genvalg )

            Bettina er på valg (  ønsker ikke genvalg )

            Anja stiller op

            Lotte stiller op

  • Valg af supplanter

            Maria stiller op

            Bettina stiller op

  • Valg af bilagskontrollør og bilagskontrollørsuppleant
  • Eventuelt

     Valg til bestyrelse i støtteforeningen

      Fie er på valg ( ønsker genvalg)

      Anja stille op til bestyrelse

      Lotte stille op til bestyrelse

I skal have betalt kontingentet inder generalforsamlinger, så det kan se på vores konto dagen før tirsdag 11 februar 2020 Medlemskab for Thorsborg forsamlingshus er 200 kr. pr. næse og på konto nr.6070-0000192747