Generalforsamling for både Thorsborg Forsamlingshus og Støtteforeningen.

Der indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag d. 19 februar 2019 med start kl. 19.00

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Formandens beretning

4. Godkendelse regnskab

5. Indkomme forslag

6. Valg til bestyrelse

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor og revisor suppleanter

9. Eventuelt

I Thorsborg forsamlingshus er det Formand der på valg

( Fie ønsker genvalg)

I støtteforening er det Kasserer der er på valg

( Carsten ønsker genvalg )

I skal have betalt kontingentet inden generalforsamlingen, så det kan se på vores konto dagen før mandag den 18 februar 2019 Medlemskab for Thorsborg forsamlingshus er 200 kr. pr. næse og konto nr. 6070-0000192747 Medlemskab for Thorsborg støtteforening er 100 kr. pr. næse og konto nr. 6070-0000117900