Generalforsamling for både Thorsborg Forsamlingshus og Støtteforeningen.

Der indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag d. 22 juni 2021 med start kl. 19.00

hos Carsten og Fie på Nordhøjvej 26 st.torøj

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Formandens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Indkomme forslag
  6. Valg til bestyrelsen

            Fie er på valg ( ønsker genvalg )

           Valg af supplanter

           Valg af bilagskontrollør og bilagskontrollørsupplean

Eventurlt

     Valg til bestyrelse i støtteforeningen

      Carsten er på valg ( ønsker genvalg)

      Maria er på valg ( ønsker gervalg)

Valg ar supplanter

      Lotte ( ønsker genvalg )

I skal have betalt kontingentet inder generalforsamlinger, så det kan se på vores konto dagen før tirsdag 15 juni 2021 Medlemskab for Thorsborg forsamlingshus er 200 kr. pr. næse og på konto nr.6070-0000192747