Referater

Generalforsamling i foreningen Thorsborg Forsamlingshus mandag d. 13.2.2023

Formanden bød velkommen.

 1. Valg af dirigent

Niels Henrik Olsen foreslået og valg. Referent: Anne Bruun Olsen

Dirigenten redegjorde for indvarsling af generalforsamlingen, og der var ingen indvendinger fra forsamlingen, som dermed var beslutningsdygtig.

 • Valg af stemmetællere

Tine Engelsted Jensen og Christian Jacobsen foreslået og valgt. 38 deltagere i generalforsamlingen.

 • Formandens beretning. Ikke så meget at berette.

Der har været afholdt loppemarked i samarbejde med støtteforeningen i forbindelse med en stor oprydning i huset.

Der har været afholdt et par møder med LOF med henblik på at afholde kurser i huset, men der er ikke kommet noget resultat, da coronaen spændte ben.

En del fonde er søgt. Tilbagemelding fra to.

Der er indkøbt slushicemaskine og popkornmaskine.Og nyt service . Formanden udtalte på vegne af den gamle bestyrelse glæde over, at der er nye kræfter på vej.

Pt. er der 42 medlemmer.

 • Godkendelse af regnskab.

Formanden, som sent havde overtaget regnskabet, gav en forklaring på den meget forenklede opsætning.

Der er en difference på 3.387 kr. – kan være en mellemregning mellem hoved­ og støtteforening.

Udlejning: Strøm og vand ses under posten udlejning. Renovation er inde under vedligehold.

Der er indkommet 30.000 kr i tilskud til køkkenet. Bilagskontrollanterne meldte, at bilag er kontrolleret og passer med kontoudtog.

Forsamlingen godkendte regnskabet.

 • Godkendelse af budget, herunder kontingent vedtagelse.

Der forelå intet budget, men forsamlingen stemte for et uændret kontingent på 200 kr. pr. medlem.

 • Indkomne forslag.

Bestyrelsen forslag om at opløse foreningen og sælge huset blev nedstemt.

6a. Punktet bortfalder, da forslaget fra bestyrelsen om at nedlægge forening blev nedstemt.

 • Valg af ny bestyrelse, da den gamle ikke ønsker genvalg. Valg af formand for 2 år:

Martin Nielsen foreslået og enstemmigt valgt.

2 medlemmer for 1 år:

 1. Valg af kasserer: Lykke Østergaard foreslået og enstemmigt valgt.
 2. Carsten Madsen foreslået og enstemmigt valgt.

Valg af suppleanter:

 1. Philip Østergaard Rasmussen foreslået og valgt.
 2. Dorrit Sørensen foreslået og valgt.
 • Valg af bilagskontrollanter.

2 år: Dorthe Larsen foreslået og valgt.

1 år: Steen Kirkeby Pedersen foreslået og valgt.

 • Eventuelt.

Jens Erik Larsen foreslog, at vedtægterne revideres.

Dirigenten takkede for god ro og orden og udtalte på egne vegne en stor tak til den afgående bestyrelse med Fie Watson i spidsen for, at Thorsborg stadig står som et fint hus. Der er lagt mange kræfter i det. Niels Henrik Olsen nævnte, at han havde været med på den eller anden måde siden 1997 og oplevet opgangs- og nedgangstider for huset. Men han er utrolig glad for, at vi nu kigger ind i en tid med fornyede kræfter.

Og hermed sluttede generalforsamlingen.

Referat fra generalforsamling i Støtteforeningen for Thorsborg Forsamlingshus mandag d. 13.2.2023

Formanden bød velkommen.

 1. Valg af dirigent.

Niels Henrik Olsen foreslået og valgt. Anne Bruun Olsen referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.. Forsamlingen godkendte.

 • Valg af stemmetællere.

Tine Engelsted Jensen og Christian Jacobsen foreslået og valgt.

 • Formandens beretning.

Fie Watson orienterede. Der har været afholdt loppemarked sammen med hovedforening.

Ældredansen er desværre stoppet efter 20 år. Efterslæb efter corona tiden og færre deltagere i det hele taget er grunden. Ellers et meget populært arrangement.

Vi har en støtteforening for at kunne søge fonde, som ikke gi’r til drift. Og det er støtteforeningen (en person heri), der søger alkoholbevilling hos politiet.

Støtteforeningen har 32 medlemmer pt. Foreningen tog beretningen til efterretning.

 • Regnskab.

Fie Watson aflagde regnskabet, som var lagt frem. Uændret kontingent på 100 kr. pr. medlem blev vedtaget.

 • Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag om at opløse støtteforeningen blev enstemmigt nedstemt.

 • Valg.

Da hele bestyrelsen ikke genopstiller, vælges en hel ny.

Den består af 7 personer, som selv konstituerer sig og bestemmer, hvem der er på valg for 1 og 2 år.

Følgende blev foreslået og valgt:

Lykke Østergaard Philip Østergaard. Carsten Madsen Anja Holm

Martin Nielsen Vibeke Stadager Lone Henriksen

Dorrit Sørensen foreslået og valgt som suppleant.

 • Valg af bilagskontrollant:

Dorthe Larsen foreslået og valgt.

 • Valg af bilagskontrollør suppleant:

Steen Kirkeby Pedersen foreslået og valgt.

 • Eventuelt.

Fie har søgt mange fonde og stiller sig gerne til rådighed med erfaringer.

Den nye formand for foreningen Thorsborgs Forsamlingshus takkede for valget og udtalte: Vi gi’r den et skud og håber på stor og bred opbakning!

Og hermed sluttede generalforsamlingen.