Kontonumrene for Forsamlinghus og Støtteforeningen

Vi har fået konto i Sparekassen Sjælland.

Thorsborg Forsamlingshus regnr. 6070 konto. 0000 192 747

Støtteforeningen regnr. 6070 konto. 0000 117 900