Modtaget støtte fra ansøgte fonde.

Her vil fremgår en tak til de fonde, som har givet Thorsborg Forsamlingshus et støttebidrag. Det kan være i form af nye vinduer, av-udstyr, total renovering af toiletter mm. Der modtages aldrig penge fra de ansøgte puljer. Støtten udbetales først når arbejdet er udført, og fonden har modtaget dokumentation for den afholdte udgift.

Under Corona har Faxe kommune hjulpet os igennem den svære tid med økonomisk støtte.

Så en KÆMPE TAK tit Faxe kommune.

Thorsborg Forsamlingshus har været støttet af:

Læs mere via http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-