Bestyrelsesmøde for Thorsborgs hoved- og støtteforening fredag d. 27/9-2019

Til stede: Fie, Bettina, Maria, Carsten

Referent: Maria

Vi har fået bevilliget 50.000kr til nye vinduer, fra Faxe Kommune. Thorsborg har brug for 9 nye vinduer. Foreningen skal selv betale et ganske lille beløb og så har vi råd til alle disse samt arbejdsløn. Da det er penge vi har, er vinduerne bestilt, og udskiftningen vil være færdig ingen november.

Orientering fra Fie: De sidste 5 udlejninger af huset, har det været til personer der har fået anbefalet Thorsborg fra andre. Vi er meget glade for den positive omtale 🙂

Vi påtænker også at der snarest muligt, vil blive indkøbt et nyt køleskab til baren, inde i den store sal.

Økonomien ser fin ud i begge foreninger.

Dette vil ske i nærmeste fremtid. Aktiviteter i Thorsborg: Fra 1. oktober 2019 vil der være ældredans 2 gange om måneden. I december måned, dog kun én gang. For at det økonomisk kan løbe rundt, skal der være minimum 15 personer til spisning, hver gang. Vi giver det 3 måneders prøvetid, og vil derefter evaluere på, om der skal være ældredans og spisning, én eller to gange om måneden. 

Bestyrelsesmøde d.20.6.19

Bestyrelsesmøde i Thorsborg torsdag d. 20/6-2019 Til stede: Fie, Bettina, Maria Referent: Maria

 Bestyrelsesmøde i Thorsborg torsdag d. 20/6-2019

Til stede: Fie, Bettina, Maria Referent: Maria

Sponsorater: Kommunen har sponsoreret 22000kr til nye lamper. Disse er indkøbt/bestilt, og vil snart blive sat op.

Ældredans: Pt. afholder Thorsborg ældredans én gang om måneden. Musikerne har spurgt om Thorsborg kunne være interesserede i at afholde to gange om måneden da vores beliggenhed er god for mange af de dansende. Vi har takket ja, da Fie og Helle er så søde at ligge en masse frivilligt arbejde i dette projekt. Dette bliver igangsat fra 1. Januar 2020 og vil have en prøveperiode på 3 måneder, for at se om tilslutningen er så stor som vi regner med.

God omtale 🙂 Fie fortæller at vi har fået 2 udlejninger til fester, pga god omtale af huset. Vi er meget glade for at det virker til at vores indsats med køkkenet har båret frugt.

Kommende ”små” projekter: Den gamle opvaskemaskine har været sat til salg flere gange, men er endnu ikke blevet solgt. Derfor er der nu lavet en byttehandel. Vi bytter opvaskemaskinen til en ny port i skuret (denne er ved at falde helt sammen) samt reparation af taget på skuret ( der er huller i taget).

Bestyrelsen har besluttet at shine entréen lidt op, så et par dage i uge 28 er afsat til at få malet. Det vil forhåbentlig give et bedre indtryk når man kommer ind ad døren, da vi lige nu taler om at der ser lidt ”snusket” ud.

Bestyrelsesmøde torsdag d. 24.01.19

Bestyrelsesmøde torsdag d 24 Januar 2019

Til stede: Fie, Bettina, Carsten, Maria

Referent: Maria

Generalforsamling d. 19 Februar 2019 kl 19.00

Formand Fie, er på valg og ønsker genvalg

Støtteforeningens generalforsamling starter kl. 19.30

Alle skal have betalt kontingent for at kunne deltage.

Regnskab Gennemgået og godkendt. Vil blive fremlagt til generalforsamlingen.

Evaluering af året der gik.

Vi må erkende at vi ikke har haft byens opbakning til diverse afholdte arrangementer. Vi forudser at 2019 vil blive ligeledes. Derfor vælger vi at droppe høstfesten. Bankospillet overvejer vi at gentage, hvis vi har de fornødne ressourcer til indsamling af gaver osv. Vi vil genoptage overvejelsen i løbet af året. Juletræsfesten har i år også været afholdt for folk udefra, men vi vil alligevel forsøge at holde det igen i 2019.

Vi påtænker at der kan foredrag eller noget lignende.

Det vil vi ligeså overveje i løbet af året.

1.salen.

Som tidligere nævnt skal 1.salen bruges til de unge mennesker, der måtte have interessen. Vi vil gerne opstarte en madklub hvor vi i den ene uge vil ”øve” os i en ret og uden efter inviterer til fællesspisning hvor vi laver samme ret. For de unge mennesker vil det koste lidt at deltage, og fællesspisningen vil også komme til at koste et mindre beløb.

De nærmere detaljer kommer senere.

Ældredans

Ældredansen er et vigtigt arrangement for Thorsborg. Derfor er vi meget glade for at have fået bekræftet at vi har en musiker-afløser hvis det viser sig at Tom er for syg til at fortsætte. Indtil videre har vi en midlertidig musiker. Men uanset hvad, ved vi nu at ældredans vil kunne fortsætte 🙂

Bestyrelsesmøde torsdag d.18.10.18

Bestyrelsesmøde i Thorsborg

Torsdag d 18/10-2018

Til stede: Fie, Bettina, Maria

Referent: Maria

Banko 28/10

Fie har snart fået indhentet alle sponsor gaverne. Der er styr på alt det praktiske. Dagens opgaver er planlagt.

Efterårsfest 17/11

Fribilletterne er uddelt. Der er endnu ikke solgt nogle billetter.

Der kommer et band der hedder Undercover og spiller i 3 x 45 minutter.

Forberedelse til dagen, samt dagens opgaver er planlagt.

Juletræsfest 27/12

Der er kommet styr på julemand.

Vi har lavet en liste over de ting vi skal bruge, som vi vil forsøge at få sponsoreret.

En foreløbig plan for dagen er lavet.

1.Salen på Thorsborg

Der er kommet tilsagn om tilskud til projektet på 1. salen.

Der er kommet tilsagn om 34.000kr til nye vinduer. De penge har vi til rådighed i 2 år.

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.08.2018

Bestyrelsesmøde i Thorsborg

Tirsdag d. 7 August 2018

Til stede: Fie, Bettina, Maria

Referent: Maria

Orientering fra Fie:

1.salen er færdig og betalt. Diverse ting til køkkenet er også betalt.

For at kunne betale ovenstående, har vi fået et bevilliget overtræk. Derfor er der lige pt meget lavvande på bankkontoen. Banken er dog slet ikke bekymrede, så det er vi heller ikke.

Vi har søgt om et tilbud hos Anlægsfonden, til nye vinduer.

Hvis vi kan finde 3-5 personer i alderen 15-30år, der har lyst til at lave en lille bestyrelse, hvis formål skal være et få nogle unge mennesker til at benytte sig af Thorsborg, kan vi få tilskud fra kommunen til blandt andet møbler til 1. salen.

Der har desværre været en del ”uheld” med vores puslebord på det nye handicap toilet. På mystisk vis, går det i stykker ved hver fest der bliver holdt. Vi har i tankerne at finde et nyt puslebord, med ben på, således at det kan stå på jorden og forhåbentlig på den måde holde lidt længere.

Gulvmanden der var hyret til at ordne gulvet i den store sal, er aflyst, da vi på nuværende tidspunkt ikke har pengene til det. Vi har samtidig aftalt med ham, at han vil blive kontaktet, så snart vi har fået råd igen.

Fie deltager i et radio program på Radio Rollo (104,7) d. 12 august 2018. Programmet er live og vil blive sendt kl. 16-18.

Kommende arrangementer:

Evt. Banko d. 28 Oktober

Efterårsfest d. 17 November

Der er bestilt 3 x 45 minutters musik.

Juletræsfest d. 27 December

Vi mangler en julemand. Fie forsøger at finde en.

Anne har været så sød, igen i år, at tilbyde sin hjælp som nissepige 🙂

Bestyrelsesmøde søndag d. 10.06 2018

Bestyrelsesmøde i Thorsborg.

Søndag d 10.06. 2018.

Til stede: Fie, Bettina og Maria

Referent: Maria

Generelt om Thorsborg:

Der bliver hængt et opslag op i køkkenet ang. oprydning og rengøring af huset, så alle lejere kan se præcis hvad der skal være i orden inden huset afleveres tilbage.

I forbindelse med en udlejning af huset, har en nabo klaget til kommunen pga. støjgener.

Thorsborg skal give et svar på denne klage, til kommunen, hvor vi giver en redegørelse for vores oplevelse.

Fie skriver denne redegørelse, og får sendt den af sted.

Fremtiden i Thorsborg:

1.salen skal nu istandsættes. Bestyrelsen går i gang med at spartle, sætte filt op og male. Da vi skal gøre det hele selv, er frivillige mere end velkomme til at give en hånd med.

Bestyrelsesmøde d. 10 april 2018

Bestyrelsesmøde i Thorsborg.

Tirsdag 10 April 2018.

Til stede: Fie, Bettina og Maria

Referent: Maria

Køkken/Budget/Carsten:

Køkkenet er godt på vej til at blive færdigt, der mangler de sidste småting, som vil blive lavet i løbet af de næste par dage. På nuværende tidspunkt er der brugt lidt over 113.000kr, der skal indkøbes de sidste ting og betales et par regninger, så alt i alt forventer vi at den samlede omkostning bliver på lige omkring 120.000kr.

Carsten er ikke længere bilagsfører for Thorsborg bestyrelse, Fie har overtaget.

Første salen:

Første salen vil blive lavet af håndværkere for 107.000kr.

Derefter vil der mangle spartling og maling af loft og vægge, samt gulv. Bestyrelsesmedlemmerne beslutter at vi selv vil lave de ting. Når håndværkeren er færdig vil vi fordele opgaverne imellem os.

Arbejdet af håndværkeren starter 1/5-2018, og forventes udført på ca 3 uger.

Første salen skal stå færdig senest 1/7-2018.

Vejvisningsskilte:

Vi har fået tilsagn til 3 skilte, der vil komme til at koste 2000kr pr stk. Vi beslutter at udskyde indkøbet af disse til efter sommeren.

Arrangementer i huset:

Planerne om bankospil med banko Carl i spidsen, er droppet. Det vil blive et alt for stort arbejde i forhold til det forholdsvis lille overskud vi ville få ud af det.

I stedet for, planlægger vi at holde et bankospil i Thorsborg, med sponsorerede gaver fra Meny.

Vi forsøger om vi kan afholde banko i efteråret.

Lejen når man sad i bestyrelsen?:

I vores valgperiode har vi aftalt at man må bruge Thorsborg hvis det er ledigt.

Betalende lejere vil altid have fortrinsret.

Planlagt nogen ny møde dato:

Vi holder fremover møde hver 3. måned, i den først kommende uge.

Næste møde er aftalt til tirsdag d 3/7-2018, kl. 19 i Thorsborg.

Budget:

Nye varmepumper til den store sal bliver sat op så snart der er mulighed for det, i forhold til udlejninger. Vi har hertil fået 35.000kr i tilskud, det resterende beløb betales af støtteforeningen.

Eventuelt:

Fie arbejder videre på at blive projektleder på det børn/unge projekt vi påtænker at opstarte når første salen er færdig.

Referat Thorsborg 1 mar. 2018

Bestyrelsesmøde i Thorsborg.

Torsdag d. 1 Marts 2018.

Til stede: Fie, Bettina og Maria

Referent: Maria

Generalforsamling 2018:

Generalforsamlingen d 8 marts 2018, er lovligt indkaldt.

Vi har spurgt Niels Henrik om han ville være dirigent, hvilket han gerne ville.

Anne er ligeledes blevet spurgt om hun vil være referent. Anne vil gerne, hvis det er muligt for hende at deltage, ellers overtager Maria.

Bettina og Maria er på valg, og ønsker begge genvalg.

Fremtiden i Thorsborg:

Den 25 Maj 2018 holdes der Gin smagning, i Thorsborg.

Den 12 August 2018 vil Thorsborgs bestyrelse være gæster hos Radio Rollo, i et to timers live program.

Referat Generalforsamling Forsamlingshuset 8 mar. 2018

Generalforsamling i Thorsborg forsamlingshus

Torsdag d 8 Marts 2018

Fremmøde: 10 personer er mødt op, inkl. bestyrelsen.

Valg af ordstyrer: Niels Henrik.

Niels Henrik byder velkommen. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt med 4 ugers varsel, via mail og hjemmeside. Derved er generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Valg af stemmetællere: Helle og Carsten.

Formandens beretning: Fie fortæller at 2017 er gået hurtigt for Thorsborgs bestyrelse. Der har været fuld gang i byggeriet. Der er lavet handicap toilet, blevet ryddet op og ud på 1.salen, samt påbegyndt ombygning af køkkenet. Især køkkenet har taget meget tid.

Bestyrelsen er godt klar over at der ikke er udkommet ret mange referater i årets løb, da bestyrelsen har taget en snak når de er mødtes på ”gadehjørnet”, hvilket har været muligt fordi der kun er 3 medlemmer i bestyrelsen. Det har været småting som fx valg af farve og fliser, derfor har bestyrelsen ikke fundet det nødvendigt at mødes officielt. Dog vil bestyrelsen alligevel stramme op på de officielle møder i 2018.

I årets løb har bestyrelsen haft søgt penge og sponsorater flere steder, med god succes. Blandt andre har Sparekassen Sjælland og Faxe kommune været gode samarbejdspartnere. Sparekassen Sjælland har givet sponsorat samt et lån til ombygningen af køkkenet. Vanførefonden har ligeledes støttet til handicaptoilettet. Faxe kommune har givet nye borde til køkkenet samt andet inventar, og Faxe Bryggeri har givet øl glas.

Lagmidlerne finansierer 1.salen.

Fie har lavet meget lobbyarbejde i forhold til politikerne i området, og fik derfor muligheden for at afholde valgmøde i Thorsborg Forsamlingshus. En aften med godt fremmøde, og god stemning. Efterfølgende har Fie og Helle arbejdet videre med kontakten til politikerne.

1.salen på Thorsborg skal ombygges, og planen er at den skal benyttes til børn og unge fra de omkring læggende byer. Fie håber på at kunne blive projekt ansat gennem kommunen. Hvis det lykkedes håber bestyrelsen meget på at vi kan finde frivillige der vil støtte op om projektet.

Der kommer flere positive kommentarer fra de fremmødte til generalforsamlingen, som går på at bestyrelsen gør et stort og godt stykke arbejde 🙂

Der er spørgsmål til hvilken aldersgruppe der er tiltænkt til at benytte 1. salen.

Hertil svarer Fie at det indtil nu ikke er planen at der skal være en aldersgrænse, men alt efter hvor mange der vil benytte tilbudet, muligvis vil blive aldersopdelt på de forskellige dage, alt efter hvilken aktivitet der tilbydes.

Regnskab: Carsten, der er bilagsfører laver en kort gennemgang af regnskabet. Regnskabet ser flot ud, og Thorsborg har et solidt fundament.

Positive kommentarer bliver givet, ”Det er glædeligt at der kommer så mange penge ind”

Regnskabet er godkendt.

Budget: Da budgettet ved en fejl ikke er kommet med til generalforsamlingen, laves der en kort afstemning om, om dette må sendes rundt pr. mail efter mødets afslutning. Carsten kan fortælle at det ser fint ud. Derfor vedtages det at det er i orden, at medlemmerne modtager det pr. mail.

Kontingent: Det årlige kontingentet er på 200 kr pr. person. Det forbliver sådan.

Der er pt. 21 betalende medlemmer. Det er desværre kun 1/5 af hvor mange medlemmer Thorsborg havde i 2017. En forklaring på dette kan være de løbende indmeldelser der kommer, efterhånden som huset lejes ud. Der kan derfor sagtens komme flere i løbet af 2018.

Der er 2 medlemmer der i 2017 meldte sig ud af foreningen, da de var utilfredse med de regler Thorsborg har.

Valg til bestyrelse: Bettina er på valg – genvalgt.

Maria er på valg – genvalgt.

Bestyrelsen har i 2017 arbejdet på at finde 2-3 suppleanter til bestyrelsen, da dette ikke har været muligt at finde fortsætter vi 2018 uden disse.

Der vil fortsat blive ledt efter frivillige.

Valg af bilagskontrollant:

Bilagskontrollant: Niels Henrik på valg – genvalgt.

Bilagskontrollant suppleant: Annette på valg – genvalgt.

Evt.: Den 25 maj 2018 bliver der afholdt gin smagning i Thorsborg. Opslag vil komme på hjemmesiden og hængt op rundt omkring.

Prins Carls skole er til salg for 60.000 kr, prisen menes at kunne forhandles en smule ned.

Sælger ønsker at lokale hænder skal overtage skolen, og de vil gerne stå til rådighed i forbindelse med at søge fonde til restaurering af skolen.

Ordstyreren .

Niels Henrik hører om der er mere, og da det ikke var tilfældet, lukkede han generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

Referat Forsamlingshuset 9 jan. 2018

Bestyrelsesmøde i Thorsborg.

Tirsdag d. 9 Januar 2018.

Til stede: Fie, Bettina og Maria

Referent: Maria

Det er længe siden vi sidst har holdt et bestyrelsesmøde, da vi løbende har taget diverse planlægninger og små-beslutninger over telefonen. Ingen af os har derfor følt behov for et møde,

før nu.

Opfølgning fra 2017:

I 2017 fik vi sat gang i følgende

Renovering af køkken og 1. salen.

Fået en god opstarts samtale ang. banko spil med banko Carl.

Søgt diverse sponsorater

Holdt nogle gode arrangementer/fester sammen med støtteforeningen.

Vi har fået hjælp fra en kær nabo til at male sokkel på huset og at lave huller i betonen i kælderen, så hvis der skulle komme vand i kælderen igen, kan det løbe væk, frem for at ødelægge huset!

Vi har et ønske om at vores høstfest og juletræsfest skal blive en fast del af vores fester i kalender, fra år til år.

Alt i alt mener vi det har været et godt år, med en del tiltag der gerne skulle gavne huset.

Hvad vil vi i 2018?:

Den påbegyndte renovering har en klar første prioritet. Køkkenet er af håndværkeren lovet færdigt sidst i februar.

Vi vil afholde bankospil med banko Carl.

Holde en høstfest. Datoen er ved at blive diskuteret, vi melder ud hurtigst muligt.

Juletræsfest på gammeldags manér, d. 29/12

Lørdag d. 20 Januar afholder vi arbejdsdag i Thorsborg, hvor vægge og lofter skal rives ned på 1.salen. Vi lejer en container så vi samtidig med nedrivningen kan smide affaldet ud.

Der vil blive lavet en form for kasse udendørs til gasflasker. Da det laves af en murer, kunne tanken måske være at mure det op 🙂

Vores ”gamle” opvaskemaskine var sat til salg og næsten solgt til prisen, da køberen måtte afbryde. Så den er til salg igen.

Arbejdsdage:

Vi ved at de fleste gerne vil modtage en form for belønning for frivilligt arbejde. Derfor har vi besluttet følgende:

Deltagelse i én arbejdsdag, fra start til slut, udløser et stk. fribillet pr. person til den kommende høstfest! 🙂

Økonomi og sponsorater:

Der er på nuværende tidspunkt en rigtig god økonomi i både bestyrelsen og i støtteforeningen.

Vi har søgt kommunen om 3 nye og større varmepumper til den store sal. Går det igennem, er tanken at de nuværende varmepumper i salen, flyttes til toilet, køkken og 1. sal.

Vi har søgt en sum penge hos Nordea – hvorpå vi også afventer svar.

Generalforsamling 2018:

Det bliver i år d 8 marts 2018. Der vil komme indbydelse ud på blandt andet Thorsborg hjemmeside, huske at tjekke op på info på indbydelsen.

Der skal være betalt kontingent, hvis man ønsker at have stemmeret.

Evt:

Stolene fra Toksværd Samlingshus, er ikke glemt. Vi afventer at ejeren af samlingshuset skal indkøbe nye stole til deres eget hus. Tusind tak for donationer hertil 🙂

Stor tak til alle der har givet en hånd i løbet af 2017 – vi har sat utrolig stor pris på jer 🙂