Referat Forsamlingshuset 29 nov.2016

Bestyrelsesmøde i Thorsborg.

Tirsdag den 29 November 2016.

Til stede: Stine, Bettina, Fie, Maria

Afbud: Niels

Opfølgning og godkendelse af sidste referat:

Vi har på et tidligere møde snakket om, at vi på næste generalforsamling ville stille forslag om, at bestyrelsesmedlemmerne kunne få en form for rabat på at låne Thorsborg. Efter en snak om dette og Thorsborgs økonomi, er vi blevet enige om at frafalde dette.

Herefter er referatet godkendt.

Måden vi taler til hinanden på:

Vi har drøftet dette emne og er kommet frem til en fælles forståelse.

Hvad vil vi med forsamlingshuset:

Enighed om at huset skal bruges til udlejning og diverse arrangementer.

Orientering fra Fie:

Grundet frafald af bestyrelsesmedlemmer, er Bettina blevet næstformand.

Thorsborg har nu fået en midlertidig alkoholbevilling.

Følgende regler SKAL overholdes:

 • Støtteforeningen skal holde alle arrangementer hvor der skal sælges alkohol.

 • Baren/huset skal lukke kl. 02.00!

 • Fie skal være tilstede.

Forsamlingshuset skal forpagtes ud til støtteteforeningen, der er lavet en forpagtningsaftale som gælder for alle kommende arrangementer.

Renovering/ombygning af Thorsborg er udskudt til januar 2017.

Huset er blevet forsikret i IF, da de kunne tilbyde den bedste og billigste løsning.

Rengøringsfirmaet er opsagt.

Der er søgt 100.000kr til toiletterne hos Vanførefonden.

Der er søgt 100.000kr til toiletterne hos Vaskerifonden.

Der er søgt 5000kr til en ny støvsuger hos Vemmetofte kloster.

Der er søgt om ny opvaskemaskine hos Tuborgfonden.

Evaluering af arrangementer:

Begge afholdte arrangementer er gået godt, og de giver begge overskud.

Støtteforeningen har lavet et årshjul for kommende arrangementer.

Banko 5. Januar 17

Johnny Horsepower 11. februar 17

Henriette – clairvoyance 8. marts 17

Foredrag i uge 12 evt. Søren betjent

Høstfest 30. september 17

Uge 45 Kåre Johanson

Juletræsfest 3. december 17

Regnskab:

Da Niels ikke er tilstede fortæller Fie kort at alt er ok.

Juletræsfest:

Stine og Maria fortæller hvad der indtil nu er planlagt, og vi fik de sidste detaljer på plads sammen.

Dato for generalforsamling:

Bestyrelsesmøde i Thorsborg.

Tirsdag den 29 November 2016.

Til stede: Stine, Bettina, Fie, Maria

Afbud: Niels

Opfølgning og godkendelse af sidste referat:

Vi har på et tidligere møde snakket om, at vi på næste generalforsamling ville stille forslag om, at bestyrelsesmedlemmerne kunne få en form for rabat på at låne Thorsborg. Efter en snak om dette og Thorsborgs økonomi, er vi blevet enige om at frafalde dette.

Herefter er referatet godkendt.

Måden vi taler til hinanden på:

Vi har drøftet dette emne og er kommet frem til en fælles forståelse.

Hvad vil vi med forsamlingshuset:

Enighed om at huset skal bruges til udlejning og diverse arrangementer.

Orientering fra Fie:

Grundet frafald af bestyrelsesmedlemmer, er Bettina blevet næstformand.

Thorsborg har nu fået en midlertidig alkoholbevilling.

Følgende regler SKAL overholdes:

 • Støtteforeningen skal holde alle arrangementer hvor der skal sælges alkohol.

 • Baren/huset skal lukke kl. 02.00!

 • Fie skal være tilstede.

Forsamlingshuset skal forpagtes ud til støtteteforeningen, der er lavet en forpagtningsaftale som gælder for alle kommende arrangementer.

Renovering/ombygning af Thorsborg er udskudt til januar 2017.

Huset er blevet forsikret i IF, da de kunne tilbyde den bedste og billigste løsning.

Rengøringsfirmaet er opsagt. Fie og Bettina har overtaget jobbet til samme pris.

Der er søgt 100.000kr til toiletterne hos Vanførefonden.

Der er søgt 100.000kr til toiletterne hos Vaskerifonden.

Der er søgt 5000kr til en ny støvsuger hos Vemmetofte kloster.

Der er søgt om ny opvaskemaskine hos Tuborgfonden.

Evaluering af arrangementer:

Begge afholdte arrangementer er gået godt, og de giver begge overskud.

Støtteforeningen har lavet et årshjul for kommende arrangementer.

Banko 5. Januar 17

Johnny Horsepower 11. februar 17

Henriette – clairvoyance 8. marts 17

Foredrag i uge 12 evt. Søren betjent

Høstfest 30. september 17

Uge 45 Kåre Johanson

Juletræsfest 3. december 17

Regnskab:

Da Niels ikke er tilstede fortæller Fie kort at alt er ok.

Juletræsfest:

Stine og Maria fortæller hvad der indtil nu er planlagt, og vi fik de sidste detaljer på plads sammen.

Dato for generalforsamling:

Thorsborg og Støtteforeningen holder begge generalforsamling den 28. februar 2017, kl. 19.00.

Thorsborg og Støtteforeningen holder begge generalforsamling den 28. februar 2017, kl. 19.00.

Referat fælles møde d. 4 okt. 2016

Referat for bestyrelse og Støtteforeningsmøde

tirsdag 4 oktober kl. 19.00 -21.00

i Thorsborg Forsamlingshus

Bettina, Christian, Fie, Maria, Niels, Stine, Tom, Bjarne og Carsten er inviteret til møde.

Fremmødte: Bettina, Christian, Fie, Maria, Niels, Stine, Tom, Bjarne og Carsten.

 1. Regler for hvordan vi afholder mødet.

Vi vælger fremover en ordstyrer, Bettina blev valgt for denne gang

 1. Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning

Referatet er godkendt med spørgsmål som blev besvaret.

Spørgsmål omkring bestyrelsesmedlemmers fordele, sendes til kommende generalforsamling dette er dog ikke med accept fra hele bestyrelsen

 1. Orientering fra Fie

Fie foreslog at bestyrelsesmøderne for både Støtteforeningen og Forsamlingshuset blev lagt sammen da det hele drejer sig om Thorsborg Forsamlingshus. Dette blev vedtaget. Alkoholbevilling søges til Støtteforeningen, Der er indkommet tilsagn fra LAG midlerne samt Faxe kommune om økonomisk støtte. Tømreren går i gang med grovkøkkenet og porcelænsrummet. Brandtilsyn er udført. Brandmyndigheden har meddelt at der må opholde sig 149 personer i forsamlingshuset.

 1. Regnskab fra bestyrelsen – Niels og støtteforening – Carsten

Regnskab for Forsamlingshuset viser at der er positiv udvikling i økonomien og at det nuværende budget for 2016 ikke er helt skævt. Støtteforeningen melder om begyndende tilmeldinger 28 stk. på dagen til Johnny Cash og 6 stk. til Kåre Johannesen.

 1. Hvem gør hvad? d. 26-27 oktober.

Der er uddelegeret en arbejdsplan som blev gennemgået på mødet hvor bestyrelsesmedlemmerne gav tilsagn om hvad de ville deltage i ved arrangementet d. 26- 27 oktober 2016

 1. Eventuelt

Forsikringen udløber ved udgangen af december 2016 og Carsten har modtaget et tilbud fra IF forsikring som dækker skjulte rør og stikledning som nuværende forsikring ikke dækker.

Det var aktuelt et vandbrud i jorden som gav disse oplysninger til Carsten og vi tabte ca. 60 kubikmeter vand ved denne hændelse. Vi arbejder hastigt videre med at skifte forsikringsselskab.

Rengøring er endnu engang på tapetet og findes utilstrækkelig, der er kontakt til rengøringsfirmaet.