Forside

Kærsvænget 2 St. Torøje 4640 Faxe

 

Thorsborg Forsamlingshus er på spanden!

 Noter fra snakkemøde om fremtiden for Thorsborgs Forsamlingshus afholdt i Thorsborg tirsdag d. 22. nov.
2022.
Bestyrelsen for foreningen havde indkaldt via en seddel i postkasserne i St. Torøje og skriv på foreningens
hjemmeside: Thorsborg Forsamlingshus er på spanden. Mødet skulle være med til at undersøge, om der er
nye kræfter og ideer derude.
Ca. 30 deltagere. En beboer i byen havde været så sød at bage, så der var dejlig kage til kaffen.
Ejendomsmægler Nanna Søndergaard fra Danske Bolig var inviteret for at give sit bud på, hvad der kan/skal
ske ved et salg.
Ordstyrer var Fie, som er formand for foreningen, assisteret af bestyrelsessuppleant Bent.
Fie gav en orientering om huset og om baggrunden for nødråbet. Hun betonede manglende opbakning til
huset og til foreningen. Der er pt. 11 aktive medlemmer. Når man lejer huset køber man et passivt
medlemskab for et år. Det er foreningen, der ejer huset. En nabo har gennem tiden klaget meget over, at
der larmes mv. ved fester. Det er frustrerende.
Kommunen har været meget velvilligt indstillet over for forsamlingshusene i Faxe kommune, men nu har
man sagt stop. Mange af de andre forsamlingshuse står i samme situation. Omkostningerne er for høje i
forhold til indtægterne ved udlejning.
Bestyrelsen har valgt at trække sig på generalforsamlingen, som er fastsat til 13. februar 2023. Men vil
gerne fortsætte til et evt. salg er effektueret.
Herefter Nanna Søndergaard om evt. salg:
Bud på vurdering: 575.000 kr., excl. salær. Det er en god bygning, der er vedligeholdt. Der skal ikke laves
elrapporter o.lign.
Hvad kunne huset evt. sælges til: Lejligheder, erhverv, lageropbevaring, institution ell. lign.
Man kan godt købe som flere andelsejere, så det bliver et
privatejet fælleshus. Kan så evt. handles billigere.
Opklarende spørgsmål:
Hvad koster driften af huset? 4.500 kr. pr. md., excl. varme og lys, heraf 1.600 kr. i afdrag på et lån.
Vi har to cvr. numre: Forening og støtteforening. Det er støtteforeningen, der søger alkoholbevilling.
Der kom en bekymring om, hvem der eventuelt kunne købe huset. Er det nogen, der passer i byen.
Konklusion:
Er der nogle fornyede kræfter og gode ideer? Hovedet skal lægges i blød inden generalforsamlingen d. 13.
februar, hvor et evt. alternativ skal være klart. Er der behov for, at vi med fornyede kræfter kæmper for at
have et samlingssted/ forsamlingshus efter gammel model eller hvad gør vi?

Nogle var enige om, at synligheden for foreningen Thorsborg godt kunne være bedre. Ikke alle er på
Facebook. Det blev først delt i gruppen i går aftes, ellers var det kun byens beboere, der kendte til mødet.
   

Forsamlingshuset ejes af medlemmerne, og huset drives af den til en hver tid, siddende bestyrelse, valgt på Generalforsamlingen. Spørgsmål vedr. leje af huset kan sendes til info@thfo.dk.

Der skal tegnes medlemskab af forsamlingshuset for at leje Thorsborg til fest. Derudover stilles der krav om 3000 kr. i depositum.
Ved ungdomsfester er depositummet på 5000 kr. samt et krav om, at der er voksne (+30 år) tilstede under hele festen.

Thorsborg Forsamlingshus kan støttes med kr. 200,00 om året og tilmelding kan sendes til mail: info@thfo.dk. Pengene indsættes på reg nr. 6070 konto 0000 192 747 i Sparekassen Sjælland. 

Huset kan kontaktes via telefon 5192 7546.

Thorsborg Forsamlingshus er støttet af:

Læs mere via http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm