Historie

Forsamlingshuset Thorsborg – lidt historie i glimt

Thorsborg Forsamlingshus blev bygget i 1912. Det var den på egnen markante Christian Olsen, der tog initiativet til forsamlingshuset, og han og andre driftige mænd rejste rundt i nabosognene og så på forsamlingshuse for at samle idéer til deres hus.

De fandt den egnede grund i St. Torøje og for den nette sum af kr. 500,00 købte de arealet af den tidligere cigarmager Hans Peter Hansen.

Baggrunden for Thorsborg var ønsket om kulturelle aktiviteter i det gamle Spjellerup-Smerup Sogn. Indbyggerne var stærkt præget af Grundtvigianismen, højskolen og andre strømninger fra Stevns, og da huset blev indviet d. 8. oktober 1912 var det med mange ønsker om, at kulturen i sognet blev højnet i ædruelighed, for Thorsborg skulle være et afholdstablissement.

Forsamlingshuset blev meget hurtigt et populært samlingssted. Der blev holdt foredrag, læst op, og familierne samledes dér ved højtidelige og festlige lejligheder. I en lang årrække holdt Spjellerup-Smerup sogneråd også sine møder på første sal i forsamlingshuset.

Joh, pengene var givet godt ud til Thorsborg. Byggeprisen var 9000 kr., og der blev købt borde og bænke samt en tallerkenrække til 162 kr.

Foruden de mange lokale arrangementer har Thorsborg gennem årene dannet rammen om sammenkomster med kendte kunstnere og ensembler. Man taler stadig om den gang, da Radioens pigekor sang i Thorsborg. Da var der næsten 350 mennesker i de trange omgivelser. Men det havde også været nødvendigt at bruge fantasien for at få plads til det populære kor.

I november 1997 blev det gamle aktieselskab ”Thorsborg A/S” omdannet til en forening. På samme tid overgik huset fra at have en vært til at blive et såkaldt ”nøglehus”, som stadig stilles til rådighed for egnens beboere.

Herunder udklip i forbindelse med husets 70 års dag.

70 års dag Scan2