Det grønne område

Den smukke perle er et fælles vartegn for alle borgere i St. Torøje og omegn, og skal behandles med respekt for områdets natur liv.
Stedet passes og plejes af frivillige fra området, der med stor omhu har skabt en park, hvor der før var vildnis. Desværre kan vi ikke undgå, at et stort område omkring gadekæret i perioder er meget sumpet, så forsigtig færdsel er tilrådeligt.

Vi glædes over så mange, der finder fornøjelse i at gå ture om sommeren, nyder områdets naboer, en sludder på bænkene.

Brugere af forsamlingshuset er selvfølgelig også velkommene til at gå en tur i det grønne område, og nyde gadekæret, men festen må på ingen måde flyttes derover.

Ordensregler for det grønne område:
– Al ophold på området sker på eget ansvar.
– Området skal anvendes til fælles grønt areal for landsbyens beboere og må ikke uden Thorsborgs bestyrelses skriftlige samtykke anvendes til andet formål.
– Smid ikke dit affald i naturen.
– Badning i søen er forbudt.
– Afspilning af musik er ikke tilladt.
– Motorkøretøjer på det grønne område er ikke tilladt.
– Ting og sager må ikke opstilles i området ved gadekæret.
– Ved overtrædelse af denne regel, vil tingene blive fjernet uden yderligere varsel.